Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiankatu
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
23.04.2014
 Väderlek
 Biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä
Lyssna

apulaiskaupunginjohtaja - biträdande stadsdirektör - Deputy Mayor Hannu Penttilä
 

Biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä

Telefon: 310 36010 
Adress: Norra esplanaden 11−13, 
PB 1, 00099 Helsingfors stad
E-post: hannu.penttila(at)hel.fi
Hemsida: www.hel.fi/Hannu_Penttilä 

Sekreterare Tuula Vanhatalo, telefon 310 36011

Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet hör ärenden rörande planläggning och övrig planering i anslutning till markanvändningen, likaså fastighetsväsendet, byggnadstillsynen, bostadspolitiken och bostadsärendena.

Verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet täcker de ärenden som hänför sig till följande nämnder och förvaltningar:

  • Bostadsnämnden
  • Bostadsproduktionskommittén
  • Bostadsproduktionsbyrån
  • Stadsplaneringsnämnden
  • Stadsplaneringskontoret
  • Fastighetsnämnden
  • Fastighetskontoret
  • Byggnadsnämnden
  • Byggnadstillsynsverket


CURRICULUM VITAE

Hannu Penttilä har varit biträdande stadsdirektör med ansvar för fastighets- och stadsplaneringsväsendet sedan 2008.

Han är född år 1954.

Före den nuvarande anställningen arbetade Penttilä i flera uppgifter på riks- och regionnivå.  Han var Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD:s samarbetsdirektör 2004−2008. Åren 1998−2003 var Penttilä landskapsdirektör för Tavastlands förbund och dessförinnan överingenjör vid miljöministeriet under tretton år. Penttilä har också erfarenhet bland annat av uppgiften som byråchef vid Finlands naturskyddsförbund.

Penttilä sköter dessutom flera förtroendeuppgifter både utomlands och i hemlandet. Han var ordförande i nätverket för Europas metropolområden Metrex åren 2009−2012. Åren 2007−2009 var Penttilä ordförande för myndigheterna för kollektivtrafik i metropolområden i Europa (EMTA). Han har också varit medlem i Europeiska Unionens sakkunniggrupp för stadsmiljö och i regionkommittén i Europa. Penttilä har även varit medlem i styrelsen för Samarbetsnätverket för länderna kring Östersjön (BSSSC).

I hemlandet har Penttilä bl.a. följande förtroendeuppgifter: ordförande för Bostadsreformföreningen rf. Tidigare har Penttilä varit bl.a. ordförande för Esbo stadsstyrelse och han har haft också andra förtroendeuppgifter vid Esbo stad och SAD.  Han har dessutom varit ordförande för Maakuntajohtajat ry och medlem i Finlands Hembygdsförbund rf:s styrelse.

Penttilä är utbildad till diplomingenjör med fastighets- och samhällsplanering som huvudämne.

Penttilä är socialdemokrat.


25.10.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki