Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiankatu
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
19.04.2014
 Väderlek
 Meddelanden och kungörelser
Lyssna

Förvaltningscentralens meddelanden och kungörelser 
Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens kungörelser, offentligt framlagda förslag till detaljplaner och generalplaner, godkända detaljplaner och generalplaner, detaljplaner och generalplaner som trätt i kraft samt byggförbud och förvaltningscentralens övriga meddelanden.
http://www.hel.fi/hallintokeskus
[ Helsingfors stads förvaltningscentral ]

Helsingfors stads kungörelser om miljötillstånd
http://www.hel.fi/ymk/
[ Helsingfors stads miljöcentral] 

Lediga platser inom Helsingfors stad
Lediga platser inom Helsingfors stad på stadens webbsidor.
http://www.hel.fi/tyopaikat
[ Helsingfors stads personalcentral ]

Stadens upphandlingar
Helsingfors stads upphandlingar sköts av anskaffningscentralen. Öppna anbudsförfrågningar på webbsidorna.
http://www.hel.fi/hank
[ Helsingfors stads anskaffningscentral ]

Helsingfors stads byggnadskontoret
Http://hkr.hel.fi
[ Helsingfors stads byggnadskontoret ]

Helsingfors stads kulturcentral
http://kulttuuri.hel.fi/
[ Helsingfors stads kulturcentral ]

Helsingfors stads utbildningsverket
http://www.edu.hel.fi
[ Helsingfors stads utbildningsverket ]

 


22.11.2012
Stadens officiella tillkännagivanden görs kända genom att de sätts upp på anslagstavlan för offentliga kungörelser i stadshuset:

Helsingfors stadshus, registratorskontoret, Norra esplanaden 11-13.
Öppet vardagar kl. 8.15-16.

 


 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki