Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Helsingfors stadsfullmäktige
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
21.04.2014
 Väderlek
 Rösta
Lyssna

Kommunalval 28.10.2012
Vid kommunalvalet väljs 85 fullmäktigeledamöter i Helsingfors stadsfullmäktige för 4 år. Fullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska frågor och om hur stadsförvaltningen skall organiseras. Fullmäktige utser ledamöter i stadens organ, t.ex. stadsstyrelsen och nämnderna, och tillsätter de viktigaste tjänsterna. Du kan påverka beslutsfattandet genom att rösta i kommunalvalet.
Kommunalvalet 2012

Presidentval 2012
Presidentval förrättas vart sjätte år. Följande presidentval förrättas i januari 2012. Valdagen för den första omgången infaller 22.1.2012. Förhandsröstning förrättas i hemlandet 11−17.1.2012 och utomlands 11−14.1.2012. Vid behov förrättas ett nytt val andra valdagen 5.2.2012. Förhandsröstningen vid det eventuella andra valet ordnas i hemlandet 25−31.1.2012 och utomlands 25−28.1.2012.
Presidentvalet 2012

Riksdadagsval 17.4.2011
Nästa riksdagsval ordnas söndagen 17.4.2011. Förhandsröstningen sker i hemlandet 6.4–12.4.2011 och utomlands 6.4–9.4.2011. Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av riksdagen. Riksdagen i Finland har en kammare och består av 200 riksdagsledamöter.
Riksdagsvalet 2011

Europaparlamentsval 7.6.2009

Europaparlamentsval förrättas vart femte år vid ett datum som Europeiska unionens råd slår fast.
Vid valet utses ledamöter till Europaparlamentet från alla medlemsstater. År 2009 utses 13 finländska ledamöter till Europaparlamentet.
Europaparlamentsvalet 2009


02.10.2012
Helsingfors stads centralvalnämnd

 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki