Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Helsingfors stadsfullmäktige
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
23.04.2014
 Väderlek
 Invånarmöten och medborgardelegationer
Lyssna

Stadsdirektörens invånaraftnar anordnas i samarbete med stadsdelsföreningar växelvis i olika stadsdelar. På mötena diskuteras områdets problem och framtid. Sakkunniga från olika förvaltningsområden deltar. En inbjudan till invånaraftnarna sänds per post till invånare i området. Titta på överborgmästarens invånarafton på Helsingforskanalen.

Stadsplaneringskontoret och byggnadskontoret presenterar sina aktuella projekt på tillställningar som anordnas för invånare. Projekten och planerna finns också till påseende, ofta på ett bibliotek i området eller i kontorets egna lokaler. Ytterligare uppgifter finns på stadsplaneringskontorets webbsidor delta och påverka och byggnadskontorets webbsidor som presenterar gatu- och parkplaner.

HST, Helsingfors Energi, ungdomscentralen och socialverket anordnar också invånaraftnar. Upplysningar på förvaltningarnas webbsidor.

Stadsfullmäktige tar emot medborgardelegationer. Anmälningar om medborgardelegationer kan göras till stadskansliet, tfn 310 31799.
 


09.07.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki