Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Helsingfors stadsfullmäktige
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
19.04.2014
 Väderlek
 Följ beslutsfattandet
Lyssna

Kommuninvånarna kan följa stadens beslutsfattande genom att läsa stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas föredragningslistor och beslut.
Se schema över beslutsfattandet.

På sidorna över beslutsfattandet finns också beslutsfattarnas namn och kontaktinformation.

stadsplaneringskontorets webbsidor hittar man information om generalplaner, detaljplaner, trafikplanering och olika projektområden under rubriken "Vad planeras i Helsingfors". Under punkten Aktuella planer finns de planprojekt som det lönar sig att ta ställning till just nu.

Byggnadskontorets byggnadsobjekt
Aktuella byggnadsarbeten; gator och grönområden.


05.07.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki