Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Kaupunginvaltuuston istunto käynnissä Helsingin kaupungintalolla.
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
17.04.2014
 Sää
 Päätösasiakirjojen julkaiseminen verkkosivuilla
Kuuntele

Sähköisen Ahjo-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä 8.8.2011 alkaen muuttui kaupungin päätösasiakirjojen esittäminen verkkosivuilla.

Aikaisemmin erikseen esitetyt kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sisältyvät nykyään kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjat ja uusimmat esityslistat ovat keskitetty yhdelle verkkosivulle.

Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivulla kokousta edeltävänä torstaina kello 14.00. Lista on jaoteltu asiakohdittain.

Uusimmat esityslistat ovat näkyvissä omina linkkeinään kokouksen pöytäkirjan valmistumiseen asti. Sen jälkeen linkitys esityslistaan poistuu, koska esityslista sisältyy samalla verkkosivulla julkaistuun kyseisen kokouksen pöytäkirjaan. Lisäksi pöytäkirjaan sisältyvät valtuutettujen tekemien aloitteiden tekstit kokonaisuudessaan.

Kokouksen päätöstiedotteen tekee hallintokeskuksen viestintä välittömästi kokouksen jälkeen. Siitä selviää, onko asia päätetty esityslistan ehdotuksen mukaisesti. Jos päätös poikkeaa alkuperäisestä esityslistan ehdotuksesta, päätöstiedotteessa kerrotaan:

  • millä tavoin päätös poikkeaa ehdotuksesta
  • millaisia vasta- tai muita ehdotuksia käsittelyn aikana on tehty ja
  • millaisia mahdollisia äänestyksiä asiasta päättäminen on vaatinut.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa, kun se on tarkastettu, allekirjoitettu ja ollut virallisesti nähtävillä hallintokeskuksessa. Julkaiseminen on yleensä kahden viikon päästä kokouksesta. Pöytäkirjassa kerrotaan asiakohdittain tehdyt päätökset ja alkuperäinen esityslistan ehdotus eli niin sanottu päätösehdotus.

Kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjat julkaistaan sen jälkeen, kun ne on tarkastettu ja allekirjoitettu. Se tapahtuu yleensä kahden viikon kuluessa.

Useiden kaupunginvaltuuston kokousten yhteydessä järjestetään kyselytunti valtuutetuille. Valtuutettujen kysymykset kaupunginjohtajille ja niihin annetut vastaukset julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Lisäksi valtuutettujen aloitteet ja niihin saadut vastaukset julkaistaan myös koosteina neljä kertaa vuodessa.

Aikataulu kaupunginvaltuuston kokousten asiakirjojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla

  1. Esityslista on kokousta edeltävänä torstaina klo 14 mennessä verkossa
  2. Päätöstiedote on heti kokouksen jälkeen verkossa
  3. Pöytäkirja on kokousta kahden viikon kuluttua verkossa
  4. Keskustelupöytäkirjat ovat tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen verkossa yleensä kahden viikon kuluttua kokouksesta

04.10.2012
Haku päätösasiakirjoista
 Päätösasiakirjojen
  säilyttäminen verkossa

Tiedusteluihin esityslistoista, päätöksistä ja kokousajoista vastataan kaupungin  kirjaamossa, puh. 09 310 13700.


Helsingin kaupungin päätösasiakirjat ovat esillä verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan, kun tietosuojasäädösten tarkoittamat henkilötiedot poistetaan niistä. Tietojen automaattinen poistaminen tuli mahdolliseksi Ahjo-asianhallintajärjestelmän myötä 8.8.2011., joten ennen tätä päätösasiakirjoja on saatavilla lyhyemmältä ajalta. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösasiakirjat ovat kuitenkin saatavilla taaksepäin vuoteen 2005 asti.

Lisätietoa: Helsingin kaupungin viestinnän ohjeet (pdf).

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki