Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Sofiankatu
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
19.04.2014
 Sää
Kaupunginhallituksen päätösasiakirjat

Kaupunginhallitus
43 / 07.12.2011

Tulostusversio (pdf)

Sisältö:

§ 1092      Kaupunginjohtaja/1Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)
§ 1093      Kaupunginjohtaja/2Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)
§ 1094      Kaupunginjohtaja/1V Päivitetty Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta (pdf) (html)
Liite 1HelenJk20111025pk10.68_§
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1095      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1V Myllypuron tonttien 45156/7 ja 8 (Vartiokylä) vuokrausperusteet (pdf) (html)
Liite 1Asemakaavakartta
Liite 2Tonttijakokartta
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1096      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2V Mellunkylän Linnanpellon omakotitonttien 47233/2 - 10 ja 47233/12 - 23 vuokrausperusteet (pdf) (html)
Liite 1Sijaintikartta
Liite 2Ote asemakaavasta nro 11611
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1097      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3V Vallilan siirtolapuutarha-alueen ja katualueen asemakaavan hyväksyminen sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11990) (pdf) (html)
Liite 1Asemakaavakartta nro 11990
Liite 2Havainnekuva
Liite 3Valokuvia
Liite 411990vuorovaikutusraportti.pdf
Liite 5Päätöshistoria
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1098      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin ja Vallilan puisto- ym. alueiden, Toukolan puistoalueen sekä Kumpulan puisto- ja katualueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (pdf) (html)
Liite 1Asemakaavakartta nro 11978
Liite 2Havainnekuvia
Liite 3Ilmakuva kaava-alueesta
Liite 4Vuorovaikutusraportti
Liite 5Päätöshistoria
Liite 6Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine
Liite 7Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1099      Kaupunginjohtaja/3Lähiöprojektin jatkaminen 1.1.2012 alkaen (pdf) (html)
Liite 1Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen
§ 1100      Kaupunginjohtaja/4Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Lallukantien ja Ranckenintien uuden asuntoalueen esirakentamiseen (pdf) (html)
Liite 1Määrärahan korottaminen Lallukantien uuden asuntoalueen esirakentamista varten vuodelle 2011
Liite 2 Lallukantien alueen esirakentaminen, kartta
§ 1101      Kaupunginjohtaja/5Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2012 (pdf) (html)
§ 1102      Kaupunginjohtaja/6Demokratia-ryhmän loppuraportti (pdf) (html)
Liite 1Demokratia-ryhmän loppuraportti 1.11.2011.pdf
§ 1103      Kaupunginjohtaja/7Kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)
§ 1104      Kaupunginjohtaja/8Äänestyspaikan muutos presidentinvaaliin 2012 (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1105      Kaupunginjohtaja/9Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)
§ 1106      Kaupunginjohtaja/10Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)
§ 1107      Rakennus- ja ympäristötoimi/1Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)
§ 1108      Sivistys- ja henkilöstötoimi/1Prosenttirahahankkeissa sovellettavat periaatteet (pdf) (html)
Liite 1Prosenttirahatyöryhmän raportti 15.11.2011
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1109      Sivistys- ja henkilöstötoimi/2Paikallinen sopimus Palmia-liikelaitoksen catering-palveluissa työskentelevien pitkistä työvuoroista (pdf) (html)
Liite 1Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi
Liite 2Neuvottelupöytäkirja
§ 1110      Sivistys- ja henkilöstötoimi/3Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)
§ 1111      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1Pasilan ja Oulunkylän eräiden alueiden (mm. Pohjois-Pasilan ratapihan alueet ja Maaliikennekeskuksen alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12086) (pdf) (html)
Liite 1Rakennuskieltokartta
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1112      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2Hermannin korttelin nro 21677 (Kalasatama) määrääminen rakennuskieltoon (nro 12078) (pdf) (html)
Liite 1Rakennuskieltokartta nro 12078/8.11.2011
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 1113      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3Asunto Oy Huvilakodin poikkeamishakemus (pdf) (html)
Liite 1Ympäristökartta
Liite 2Asemapiirros
Liite 3Asemakaava nro 7165
Liite 4Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto
Liite 5Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
§ 1114      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 1.1.2012 lukien (pdf) (html)
Liite 1Rakennuslautakunnan ehdotus tarkistetuksi rakennusvalvontataksaksi 1.1.2011 lukien.pdf
§ 1115      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)
§ 1116      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6Iltakouluasia: Kaupungin omistaman rakennetun kiinteistökannan kehittämisperiaatteet (pdf) (html)
§ 1117      Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7Iltakouluasia: Keski-Pasilan tilannekatsaus (pdf) (html)
Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )
 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki