Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Pohjoisesplanadia kaupungintalon edessä
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
20.04.2014
 Sää
 Tietoa osallistumisen eri kanavista
Kuuntele

Demokratiapilotit
Vuonna 2013 osallistumista ja alueellista vaikuttamista vahvistetaan yhdeksässä kansalaisvaikuttamisen kokeilukohteessa. Lisää kerrotaan pilottien sivuilla.

Kerro Kartalla -sivuilla kerätään kuntalaisten mielipiteitä ja havaintoja kartalla. Kyselyitä järjestetään ajankohtaisista aiheista ja suunnitelmista. Ideoita ja huomioita käytetään hyväksi jatkosuunnittelussa.

Palvelukartalla voi antaa palautetta suoraan esimerkiksi koululaisten iltapäivätoiminnan pisteestä vastaaville.

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmässä nuoret voivat ideoida vaikkapa graffitiseinän lähialueelleen.

Helsinki-kanavalla seurataan kaupunginvaltuuston päätöksentekoa suorina verkkovideoina.Kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta saa tietoa kaavoituksesta ja liikennesuunittelusta. Viraston Osallistu ja vaikuta-sivuilla on tietoa kaavoituksen kulusta ja siihen vaikuttamisesta. Kuntalaiset voivat myös osallistua keskusteluun ajankohtaisista suunnittelualueista viraston keskustelupalstalla.

Otsikon "Ajankohtaiset suunnitelmat" alta löytyvät tiedot esimerkiksi valmisteilla olevista asemakaavoista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmista sekä uusista projektialueista. Käynnissä olevat osayleiskaava- ja asemakaavahankkeet sekä niihin liittyvät tiedot löytyvät myös Suunnitteluhankkeet -karttapalvelusta.

Hallintokeskus järjestää kaupunginjohtajan asukasiltoja.

Liikuntaviraston Osallistu ja vaikuta -sivuilla on tietoa oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen tekemisestä sekä ohjeet siitä, kuinka hakea markkinaoikeudelta muutosta hankintaa koskevasta päätöksestä.

Nuorisoasiainkeskus tarjoaa lukuisia vaikuttamiskanavia.
Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän kautta nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä. 
Nuorisotiedotuskeskus Kompassin sivuilla on tietoa nuorten vaikuttamisesta kansalaisena.

Opetusviraston Osallistu ja vaikuta -sivuilla kerrotaan koulujen johtokunnista ja ylipormestarin oppilaskuntapäivistä.

Rakennusviraston Osallistu ja vaikuta -sivuilta löytyvät ajankohtaiset katu- ja puistosuunnitelmat. Sivuilla on myös luettelo keskeisistä katu- ja puistotyömaista. Kustakin kohteesta kerrotaan sijainti ja työn ajankohta.

Talous- ja suunnittelukeskus
Aluerakentamisprojektit ja Uutta Helsinkiä -sivusto kertovat kaupungin aluerakentamiskohteista.

Tietokeskus tekee tutkimuksia osallistumisesta. 

Ympäristökeskus
Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelma.

Muiden virastojen toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista saa lisätietoa viraston ja kyseistä virastoa ohjaavan lautakunnan sivuilta. Kaupungin virastot ja laitokset tiedottavat toiminnastaan asukkaille myös järjestämällä asukastilaisuuksia, lähettämällä lehdistötiedotteita, julkaisemalla asiakaslehtiä ja esitteitä ja joissakin tapauksissa jakamalla tiedotteita suoraan kotitalouksiin.


29.04.2013
 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki