Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Sofiankatu
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
19.04.2014
 Sää
 Asiakirjojen lunastukset ja kopiomaksut
Kuuntele
Kaupunginvaltuusto on päättänyt seuraavan taksan jäljennöksistä perittävistä maksuista sekä perusteet asiakirjojen lunastus- ja lähettämismaksuista:

Oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä Helsingin kaupungille perittävät maksut:

Siirtokopio, sähköstaattinen kopio, lämpökopio, valokopio ja faksi enintään standardikokoa A4 tai A3

kolme ensimmäistä sivua maksutta
kultakin seuraavalta sivulta 0,50 €

Mikrofilmijälleensuurennos

standardikokoa A4

paperikopio 1,20 €
kuultopaperi 4,35 €
muovikuulto 7,55 €

standardikokoa A3

paperikopio 1,35 €
kuultopaperi 5,70 €
muovikuulto 10,25 €

standardikokoa A2

paperikopio 1,50 €
kuultopaperi 7,25 €
muovikuulto 12,95 €

standardikokoa A1

paperikopio 3,35 €
kuultopaperi 10,45 €
muovikuulto 18,50 €

Muista kuin edellä mainituista jäljennöksistä peritään asianomaisen viranomaisen määräämä jäljennöksen tuottamista kaupungille aiheutuvien työ-, kone-, ja muiden kustannusten yhteismäärä eli suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu.

Kaupungin lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja laitokset ovat virka-asioissa vapaat edellä määrättyjen maksujen suorittamisesta.

Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.

Asiakirjoista suoritettavat lunastus- ja lähettämismaksut:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vahvistaa seuraavat perusteet, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kaupungille lunastusta ja lähettämismaksuja:

1 §
Kaupungin viranomaiset, joiden lunastusten perimisoikeudesta ja -tavasta ei ole erikseen säädetty tai määrätty, perivät antamistaan toimituskirjoista lunastusta kaupungille tässä päätöksessä määrättyjen perusteiden mukaan.

2 §
Pöytäkirjanote ja asiakirjajäljennös, joka valmistetaan kirjoittaen,

kultakin sivulta 3 €.

Kirjoittaen valmistetun pöytäkirjanotteen tai asiakirjajäljennöksen sivuksi lasketaan jokainen alkava, korkeintaan A4 kokoinen sivu, joka on kirjoitettu viranomaisen yleisesti käyttämää konekirjoitustapaa noudattaen.

Pöytäkirjanote tai asiakirjajäljennös, joka valmistetaan tietojärjestelmää tai valokopiokonetta hyväksi käyttäen,

kultakin sivulta 1 €.

Jäljennöksestä suoritettavaan lunastukseen sisältyy jäljennöksen oikeaksi todistaminen.

Mikäli pöytäkirjanotteeseen tai muuhun asiakirjaan liittyy kartta, joka tätä tarkoitusta varten on erikseen valmistettava, peritään lunastuksena tältä osin todelliset valmistamiskustannukset.

3 §
Todistus

Todistus kaupungilla vakuutena olevien panttikirjojen tai osakkeiden luovuttamisesta muulle kuin velalliselle 8,50 €.
Muu pyynnöstä annettava todistus 4 €.
Muu pyynnöstä annettava todistus, jossa edellyttään katselmuksen tai tarkastuksen suorittamista 20 €.

4 §
Ellei asiakirjan antamisvuotta ole ilmoitettu, peritään jokaiselta tarkastettavalta lisävuodelta 2 €, kuitenkin enintään 10 €.

5 §
Asiakirjoja postitse lähetettäessä peritään jokaiselta lähetykseltä postimaksun lisäksi 3,50 €, ei kuitenkaan niissä tapauksissa, joissa asiakirjasta ei jäljempänä olevien määräysten mukaan peritä lunastusta.

6 §
Lunastusta ei peritä

1 kaupungin omilta lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja laitoksilta,

2 toimituskirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi,

3 asianomaista koskevasta työ- ja palvelutodistuksesta eikä myöskään kaupungin palveluksessa olevan pyytämästä, häntä koskevasta henkilökortin otteesta,

4 asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen,

5 asiakirjasta, jota tarvitaan kaupungin virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten,

6 rakentamista tai muuta maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettua toimenpidettä koskevasta lupapäätöksestä ja vastaavan työnjohtajan hyväksymistodistuksesta, kun päätös tai todistus annetaan hakijalle.

7 §
Kunkin toimituskirjan ensisivulle on kirjoitettava sen nimi, jolle toimituskirja kirjoitetaan, sekä lunastuksen määrä tai että toimituskirja on annettu lunastuksetta.

Jos asiakirjaan kirjoitetaan todistus, josta on suoritettava lunastusta, on tämä merkittävä todistukseen.

8 §
Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet lunastuksen perimisessä noudatettavasta menettelystä.


20.04.2012
 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki