Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  |  Mobiili  | 
|   På svenska   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Selko   |   Viittoma   |   Muut kielet   |
 
Rautatieaseman torni ja Tuomiokirkko. Kuva: Ofelia de Pablo
Haku kaupungin sivuilta:
 
Sivukartta
Hae puhelinnumeroita
21.04.2014
 Sää
 Kansainvälisen toiminnan organisointi
Kuuntele

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen johtaa kaupungin kansainvälistä toimintaa. Hallintokeskuksessa kansainvälisen toiminnnan osasto huolehtii kaupungin kansainvälisen yhteistyön koordinoimisesta, kansainvälisestä kaupunkipolitiikasta ja vieraanvaraisuuteen liittyvistä asioista.

Vastuu kansainvälisestä viestinnästä on hallintokeskuksen viestinnällä. Kansainvälisestä elinkeinopolitiikasta
sekä elinkeino-, matkailu- ja kongressimarkkinoinnista ja tapahtumamarkkinoinnista vastaa talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu. Henkilöstökeskus huolehtii kaupungin maahanmuuttopoliittisista toimenpiteistä ja henkilöstön kansainvälisen osaamisen lisäämisestä. Tietokeskus vastaa Helsingin toimintaympäristön seurannasta ja ajankohtaisen kaupunkitiedon keräämisestä. Yhteystiedot

Nämä yksiköt muodostavat verkostomaisesti toimivan kansainvälisen toiminnan ohjausryhmän, joka koordinoi Helsingin kansainvälisen strategian toimeenpanoa ja seurantaa. Kansainvälisen toiminnan ohjausryhmä koordinoi useita virastoja koskevia strategisia kumppanuushankkeita sekä verkostoja, joiden toiminta kattaa useamman viraston ja laitoksen toimialan.

Helsingin kansainvälinen toiminta on organisoitu hajautetusti

Virastojen ja laitosten kansainvälinen toiminta tukee sekä niiden omia että koko kaupunkikonsernin yhteisiä strategisia tavoitteita. Niiden kansainväliseen toimintaan kuuluu oman osaamisen vahvistaminen verkostoyhteistyön avulla, osallistuminen strategisiin kumppanuushankkeisiin sekä eurooppalainen edunvalvonta omalla toimialallaan yhteistyössä keskushallinnon kanssa. Kaupungin kansainvälinen toiminta on organisoitu hajautetusti, mutta keskushallinto koordinoi kokonaisuutta ja tuottaa tukipalveluja.

Tavoitteet seudullisia

Helsingin kansainvälisen strategian tavoitteet ja näkökulmat ovat seudullisia, ja strategiaa toteutetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa. Helsingin kaupunki tekee myös tiivistä yhteistyötä Uudenmaan liiton, Culminatum Innovation Oy:n, Forum Virium Helsingin,  Greater Helsinki Promotion Oy:n sekä Helsingin seudun korkea-asteen oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Kansallinen kumppanuus

Pääkaupunkina Helsinki ottaa huomioon kansainvälisessä toiminnassaan myös koko maan edun. Helsinki sopii metropolipolitiikan kansainvälisistä toimenpiteistä ja strategisista hankkeista keskeisten ministeriöiden kanssa. Lisäksi Helsinki hyödyntää Suomen suurlähetystöjen ja konsulaattien sekä tiede-, kulttuuri- ja innovaatiokeskusten verkostoa maailmalla.
Linkit ulkoasiainmininsteriön sivuilta:
Ulkoasiainhallinnon edustostot
Suomen kansainvälinen yhteistyö

Metropolipolitiikka

Metropolipolitiikan tarkoituksena on vahvistaa Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä ja tasapainoista kehitystä koko maan kansantalouden suotuisan kehittymisen ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.
Lisätietoja metropolipolitiikasta seutuportaalista.

Kansainvälisen toiminnan strategia

suomi, ruotsi, englanti ja venäjä (pdf, 2,1 Mt)


22.05.2013
Kansainvälisen toiminnan ohjausryhmä

Keskushallinnon kansainvälinen toiminta

Yhteystiedot

Kansainvälisen toiminnan koordinointi
Kansainvälinen viestintä

Elinkeinopolitiikka
Matkailu- ja kongressitoiminta
Maahanmuutto

Tilastot

Virastojen kansainvälinen toiminta

Helsingin satama 
Kaupunginmuseo
Kulttuurikeskus ja kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa
Nuorisoasiainkeskus
Pelastuslaitos
Ympäristökeskus

Jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä

Helsingin jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä (Lista perustuu jäsenmaksuerittelyyn, joka löytyy vuosittain Helsingin kaupungin talousarviosta.)

Seudullista yhteistyötä

Helsingin seudun liikenne HSL

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

 

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |
| © Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsinginseutu.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin kaupunki