Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|  
 
Helsingin Aikuislukio >  Opiskelu  > Etäopiskelu
Etäopiskelu
Kuuntele

ETÄOPISKELU

Etäopiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa korostuu opiskelijoiden omien tavoitteiden, vastuun ja motivaation merkitys. Etäopiskelu soveltuu erityisesti omatoimisille opiskelijoille. Opiskelumahdollisuuksia eivät rajoita epäsäännöllinen työ tai pitkä matka.

Etä- ja verkkokursseja voivat suorittaa sekä lukion tutkintotavoitteiset opiskelijat että aineopiskelijat. Kurssien sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin lähikursseillakin. Voit valita opinto-ohjelmaasi yhtä aikaa sekä etä-, verkko- että lähikursseja.

Etäkurssit on aina sijoitettu johonkin määrättyyn jaksoon ja palkkiin. Kurssin suorittamista ei voi jakaa useamman jakson ajalle, vaan kurssi opiskellaan siinä jaksossa, jossa se kurssitarjottimessa on. Verkkokursseja voi puolestaan suorittaa oman aikataulun mukaisesti milloin tahansa lukuvuoden aikana.

OPISKELU ETÄKURSSEILLA
Kun ilmoittaudut ajoissa etäkurssille, sinulla on pääsy Fronterin kurssihuoneeseen, ja pääset tutustumaan sinne heti jakson alettua. Tee aina opiskelusuunnitelma etäkurssille, jotta opiskelusi ajoittuu koko jakson mittaiseksi. Kursseilla voi olla tehtävien palautuspäiviä heti jakson alkuvaiheessakin. Palautuspäivistä tulee pitää kiinni, jos haluat saada kurssista loppuarvosanan.

Etäkursseihin kuuluu kaksi lähiopetuskertaa, joilla perehdytään kurssin keskeisimpiin asioihin ja niillä järjestetään esim. kuullunymmärtämiskokeita. Tämän vuoksi lähiopetuskerroille on osallistuttava. Lisäksi kurssiin kuuluu Fronterissa suoritettavia tehtäviä (esim. esseitä, harjoitustehtäviä, verkkokeskusteluita).

Etäkursseilla on käytössä samat oppikirjat kuin lähikursseillakin. Lähiopetuskertojen välillä opiskelun tukena ja vuorovaikutusvälineenä toimii Fronter-oppimisympäristö. Tämän vuoksi etäopiskelijalla tulee olla perusvalmiudet tietotekniikan käytössä sekä mahdollisuus käyttää internetiä. Fronter-tunnukset saa toimistosta ja Fronterin käyttöön opastetaan jaksoittain jokaisessa toimipisteessä.

Fronterista löytyy kurssin materiaalia, sitä kautta saa ohjausta opettajalta ja siellä voi olla yhteydessä kurssin muihin opiskelijoihin. Kurssin lopussa on yleensä kirjallinen koe. Kurssin sisältö, tavoitteet ja vaatimukset kerrotaan Fronterissa sekä ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Jos et ole palauttanut ensimmäistä kurssin oppimistehtävää määräajassa, ollut läsnä ensimmäisellä opetuskerralla tai et ole muutenkaan ottanut yhteyttä opettajaan, sinut poistetaan kurssilta.

ETÄOPISKELIJAN MUISTILISTA
1. Ilmoittaudu kurssille ajoissa. Wilmassa etäkurssit on merkitty E-tarkenteella (esim. ENA5/E).
2. Varmista, että sinulla on Fronter-tunnus (pyydä toimistosta) ja kurssilla tarvittavat oppikirjat.
3. Jakson alettua tutustu kurssin Fronter-huoneeseen ja kurssin suoritusohjeisiin.
4. Tee kurssille oma opiskelusuunnitelma.
5. Tee vaadittavat tehtävät ja palauta ne aikataulun mukaisesti.
6. Ole läsnä lähitapaamisilla. Muista varmistaa, missä toimipisteessä ne ovat.
7. Ole tarvittaessa yhteydessä kurssin opettajaan.
8. Jos olet toisen koulun opiskelija, muista hakea todistus suoritetuista kursseista koulun toimistosta.

OPISKELU VERKKOKURSSEILLA

Helsingin aikuislukiossa on tarjolla verkkokursseja, joihin ei kuulu lähiopetusta, vaan opiskelu tapahtuu kokonaan Fronter-oppimisympäristössä. Kurssin Fronter-huoneesta löydät tiedot kurssin materiaaleista ja suoritusohjeista. Kaikilla verkkokursseilla ei ole lainkaan oppikirjaa eikä loppukoetta.

Verkkokursseja voit opiskella oman aikataulusi mukaan, koska kurssit eivät ole sidottuja mihinkään jaksoon. Verkkokurssit ovat avoinna koko lukuvuoden. On suositeltavaa, että teet itsellesi aikataulun ja kurssin opiskelusuunnitelman. Näin pääset helpommin kurssin tavoitteisiin. Kurssin opiskelua ei kannata myöskään venyttää monen jakson mittaiseksi. Jos et jonkin jakson aikana ole palauttanut yhtään osasuoritusta, sinut voidaan poistaa kurssilta.

Verkkokurssillakaan opiskelun ei kuitenkaan tarvitse olla yksinäistä, vaan tarvittaessa saat ohjausta Fronterissa kurssin opettajalta ja muilta opiskelijoilta. Fronterissa voit olla vuorovaikutuksessa kurssin opiskelijoiden kanssa.
Verkkokursseille voit ilmoittautua Wilmassa 17.4.2016 asti. Wilman kurssitarjottimessa verkkokurssit löytyvät 9. jakson 6-palkista.

Verkkokurssin suorittamisesta annetaan arvosanat jokaisen jakson palautepäivänä. Tehtävien palautusajat ilmoitetaan Fronterissa kursseittain. Saadaksesi kurssin suoritettua jonkin jakson loppuun mennessä tulee sinun noudattaa kurssin palautusaikataulua. Joillakin verkkokursseilla on myös loppukoe, johon tulee ilmoittautua kurssin ohjeistuksen mukaisesti. Viimeisen jakson tehtävät on palautettava viimeistään 17.5.2016 mennessä. Kaikki verkkokurssit on merkitty V-tarkenteella (esim. ÄI6/V).

Verkkokurssin huoneen löydät Fronterista kurssin koodilla (esim. ÄI6/V) ilmoittauduttuasi kurssille. Huoneesta löydät ohjeet kurssin suorittamiseen, kurssin sisällön, tavoitteet ja vaatimukset sekä käytettävät oppikirjat ja/tai muun materiaalin. Kurssitehtävät palautetaan Fronterin palautuskansioihin. Lisäksi kurssiin voi kuulua Fronterissa tehtäviä testejä ja verkkokeskusteluita. Joillakin verkkokursseilla on myös loppukoe, jonka aikataulusta tulee aina sopia opettajan kanssa.

Kun olet ilmoittautunut kurssille, aloita sen opiskelu heti. Varmista opettajalle, että olet aktiivisesti suorittamassa kurssia tekemällä ensimmäinen tehtävä. Kurssiaktiivisuutta seurataan jaksoittain ja sinut poistetaan kurssilta, jos et ole tehnyt jakson aikana mitään tai sopinut opettajan kanssa kurssin jatkosta.

VERKKOKURSSIEN MUISTILISTA
1. Ilmoittaudu verkkokursseille Wilmassa  viimeistään 17.4.2016.
2. Hanki Fronter-tunnukset, jollei sinulla vielä ole niitä.
3. Mene kurssin Fronter-huoneeseen, tutustu kurssin tehtäviin ja tee ensimmäinen vaadittava tehtävä mahdollisimman pian.
4. Lue opettajan antama palaute ennen kuin palautat seuraavan tehtävän.
5. Palauta viimeinen vaadittava tehtävä kurssin aikataulun mukaisesti. Viimeisen jakson aikana opiskeltavien kurssien viimeinen palautuspäivä on 17.5.2016.
6. Ilmoittaudu opettajalle mahdolliseen kurssin loppukokeeseen 5 koulupäivää ennen koeviikon alkua.
7. Saat kurssiarvosanan kuluvan jakson palautepäivänä. Kurssiarvosanan voit saada jokaisen jakson lopussa palautettuasi kaikki kurssitehtävät.
8. Jos olet toisen koulun opiskelija, muista hakea todistus suoritetuista kursseista koulun toimistosta.


09.06.2015
 
   
Sivun ylläpito: Opetusvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Helsingin aikuislukio