Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|  
 
Helsingin Aikuislukio >  Opiskelu  > Etäopiskelu
Etäopiskelu
Kuuntele

Helsingin aikuislukio tarjoaa lukion kursseja myös etä- ja verkkokursseina. Etäopiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa korostuu opiskelijoiden omien tavoitteiden, vastuun ja motivaation merkitys. Etäkursseja voivat suorittaa sekä lukion tutkintotavoitteiset opiskelijat että aineopiskelijat. Etäopiskelu on itsenäisempää kuin lähiopiskelu mutta vaatii opiskelijalta kokonaisvaltaista panostusta ja hyvät pohjatiedot opiskeltavasta aineesta. Etäkurssien sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin lähikursseillakin.

Etäopiskelu soveltuu erityisesti omatoimisille opiskelijoille. Opiskelumahdollisuuksia eivät rajoita epäsäännöllinen työ tai pitkä matka.

Opiskelu etäkursseilla

ETÄOPISKELIJAN MUISTILISTA

1. Ilmoittaudu kurssille ajoissa. Wilmassa etäkurssit on merkitty E-tarkenteella (esim. ENA5/E).
2. Varmista, että sinulla on Fronter-tunnus (hae kansliasta) ja kurssilla tarvittavat oppikirjat.
3. Jakson alettua tutustu kurssin Fronter-huoneeseen ja tee vaadittavat tehtävät.
4. Tee kurssille aikataulu ja opintosuunnitelma.
5. Tee vaadittavat tehtävät ja palauta ne ajoissa.
6. Ole läsnä lähitapaamisilla. Muista varmistaa, missä toimipisteessä ne ovat.
7. Ole tarvittaessa yhteydessä kurssin opettajaan.

Opiskelijan kannattaa aina tehdä opiskelusuunnitelma etäkurssilla. Opiskelu tulee ajoittaa koko jakson mittaiseksi. Kursseilla voi olla tehtävien palautuspäiviä heti jakson alkuvaiheessakin. Palautuspäivistä tulee pitää kiinni, jos haluaa saada kurssista loppuarvosanan.

Etäkurssit on aina sijoitettu johonkin jaksoon ja palkkiin. Tarjolla on erikseen kursseja, joille opiskelija voi osallistua oman aikataulunsa mukaisesti milloin tahansa lukuvuoden aikana. (ks. lukuvuoden etäkurssitarjotin).

Kun ilmoittaudut ajoissa etäkurssille, on sinulla pääsy Fronterin kurssihuoneeseen heti jakson alussa. Huoneeseen tulee tutustua heti jakson alettua, kurssilla voi olla ennakkotehtäviä jo ennen lähitapaamisia. Tehtävät tulee palauttaa aikataulun mukaisesti.

Etäkursseihin kuuluu kaksi lähiopetuskertaa, joiden ajat ja paikat löydät etäkurssien tarjottimesta. Lähiopetuskerroilla perehdytään kurssin keskeisimpiin asioihin ja niillä voidaan järjestää esim. kuullunymmärtämiskokeita. Tämän takia lähiopetuskerroille tulee osallistua. Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäisesti Fronterissa suoritettavia tehtäviä. Etäkursseilla on käytössä myös oppikirjat.

Jos et ole palauttanut ensimmäistä kurssin oppimistehtävää määräajassa, ollut läsnä ensimmäisellä opetuskerralla tai et ole muutenkaan ottanut yhteyttä opettajaan, sinut poistetaan ryhmästä.

Lähiopetuskertojen välillä opiskelun tukena ja vuorovaikutusvälineenä toimii Fronter-oppimisympäristö. Tämän vuoksi etäopiskelijalla tulee olla perusvalmiudet tietotekniikan käytössä sekä mahdollisuus käyttää Internetiä. Fronter-tunnukset saat toimistosta. Fronterista löytyy kurssin materiaalia, sitä kautta saa ohjausta opettajalta ja Fronterissa voi olla yhteydessä kurssin muihin opiskelijoihin.

Kurssin lopussa on yleensä kirjallinen koe kuten tavallisilla kursseilla. Lisäksi kurssiin voi liittyä kirjallisia tehtäviä. Kurssin sisältö, tavoitteet ja vaatimukset kerrotaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla ja Fronterissa. 

Opiskelija voi valita opinto-ohjelmaansa yhtä aikaa sekä etä- että lähikursseja. 

Muista aina ilmoittautua ajoissa etäkurssille, jotta sinulla on pääsy kurssin materiaaleihin Fronterissa. Wilmassa etäkurssit on merkitty E-tarkenteella (esim. ENA5/E).

Yhteydenpito kurssin opettajaan ja muihin opiskelijoihin

Fronterin kurssihuone on ensisijainen paikka, jonne opiskelija voi laittaa kurssiin liittyvät kysymyksensä. Jos opiskelija ei ole palauttanut tehtäviään ajoissa, opettaja on yhteydessä opiskelijaan koulun sähköpostiosoitteeseen (edu.hel.fi-osoite), joten sitä tulee käyttää. Jos opiskelija ei palauta kurssin aikana tehtäviä ajallaan, voidaan hänet poistaa kurssilta. 

VERKKOKURSSIT

VERKKOKURSSIEN MUISTILISTA
1. Ilmoittaudu kursseille Wilmassa tai toimistoissa viimeistään 2.12.2013 /14.4.2014 ja hanki Fronter-tunnukset.
2. Mene kurssin Fronter-huoneeseen, tutustu kurssin tehtäviin ja tee ensimmäinen vaadittava tehtävä mahdollisimman pian.
3. Lue opettajan antama palaute ennen kuin palautat seuraavan tehtävän.
4. Laadi itsellesi ohjeellinen aikataulu ja suunnitelma kurssin suorittamiseksi.
5. Ota yhteyttä opettajaan, jos jokin kurssin suorittamisessa on epäselvää.
6. Palauta viimeinen vaadittava tehtävä 9.1./21.5.2014 mennessä.
7. Ilmoittaudu opettajalle mahdolliseen loppukokeeseen 20.5. mennessä.

Verkkokursseilla voit opiskella oman aikataulusi mukaisesti. Huomaathan kuitenkin, että kurssitarjottimessa on verkkokursseja, jotka ovat avoinna vain joko syyslukukaudella tai kevätlukukaudella. 

Kursseihin ei kuulu lähitapaamisia, vaan opiskelu tapahtuu Fronter-oppimisympäristön ja oppikirjojen avulla. Fronterin kautta opiskelija saa ohjausta opintoihinsa. Opiskelijan kannattaa kuitenkin tehdä itselleen selkeä aikataulusuunnitelma, joka auttaa pääsemään kurssin tavoitteisiin. Verkkokurssinkaan opiskelua ei ole suotavaa venyttää kovin monen jakson mittaiseksi.

Verkkokurssillakaan opiskelun ei tarvitse olla yksinäistä, vaan saat tarvittaessa ohjausta Fronterissa kurssin opettajalta ja muilta opiskelijoilta. Fronterissa voi olla vuorovaikutuksessa myös kurssin opiskelijoiden kanssa. 

Myös verkkokursseille on tärkeä ilmoittautua, sillä vasta tämä mahdollistaa pääsyn kurssin materiaaleihin. Wilmassa syyslukukauden verkkokurssit löytyvät 3. jaksosta 6-palkista (V-tarkenne kurssin perässä, esim. ÄI6/V). Kevätlukukauden sekä koko lukuvuoden verkkokurssit ovat 6. jakson 6-palkissa. Kun olet ilmoittautunut kurssille, saat pääsyn Fronterin kurssihuoneeseen (mikäli kurssilla on vielä tilaa). 

Kun olet ilmoittautunut kurssille, aloita sen opiskelu heti. Jos et ole syksyn ilmoittautumisesi jälkeen palauttanut ensimmäistäkään kurssitehtävää 3. jakson loppuun mennessä eli 9.1.2014, sinut poistetaan, jos et sovi opettajan kanssa jatkosta. Kullekin kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa.

Verkkokurssin huoneen löydät Fronterista kurssin koodilla (esim. ÄI6/V) sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut kursseille. Huoneesta löydät kurssin sisällön, tavoitteet ja vaatimukset sekä käytettävät oppikirjat ja lisämateriaalin. Kurssitehtävät palautetaan Fronterin palautuskansioihin, ja saat niistä palautteen ja arvioinnin kymmenen päivän kuluessa palautuksesta. Lisäksi kurssiin voi kuulua Fronterissa tehtäviä testejä ja verkkokeskusteluita. Joillakin verkkokursseilla on myös loppukoe, jonka aikataulusta tulee sopia aina opettajan kanssa.

Lukuvuoden verkkokurssien kurssitarjotin


14.08.2013
 
   
Sivun ylläpito: Opetusvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Helsingin aikuislukio