Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
25.04.2014 10:35
Personalcentralen >  Stadens strategi > 
 Stadens strategi
Lyssna

Helsingfors strategiprogram 2013–2016

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 24.4.2013 ett strategiprogram för åren 2013–2016. Strategiprogrammet innehåller riktlinjer för förvaltningarnas, affärsverkens och koncernsammanslutningarnas verksamhet.

Strategiprogrammet omfattar stadens primära mål och utvecklingsobjekt och de viktigaste åtgärderna under fullmäktigeperioden 2013–2016. Ett separat strategiprogram utarbetas för varje fullmäktigeperiod.

Läs mera från ekonomi- och planeringscentralens webbsidor.


14.06.2013
 
   
Ylläpito | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Personalcentralen