Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Rättstjänsten
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
19.04.2014
Helsingfors förvaltningscentralen >  Rättstjänsten > 
 Rättstjänsten
Lyssna

Ett nytt verk för centralförvaltningen, stadskansliet, inledde sin verksamhet 1 januari 2014. Förvaltningscentralen blev då en del av stadskansliet. Denna webbplats uppdateras inte längre, informationen är från år 2013. Nya sidor: http://www.hel.fi/stadskansliet.

Rättstjänsten bevakar stadens intressen

Rättstjänsten, som är en avdelning vid förvaltningscentralen, sköter centraliserat Helsingfors stads juridiska intressebevakning och tillhandahåller sakkunnigtjänster för förvaltningarna, affärsverken och de sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen. Privatpersoner betjänas av de statliga rättshjälpsbyråerna, kontaktinformation nedan.

Rättstjänsten består av tre enheter: förvaltning och anställningsförhållanden, byggande och skadestånd, sammanslutningar och skatter.

Verksamhetsområdet för enheten förvaltning och anställningsförhållanden omfattar bl.a.

 • kommunalförvaltning
 • anställningsförhållanden och jämställdhet
 • offentlig upphandling
 • avtalsrättsliga frågor
 • datasekretess- och offentlighetsfrågor
 • immaterialrätt
 • lagstiftningen om undervisnings- och bildningssektorn

Verksamhetsområdet för enheten byggande och skadestånd omfattar bl.a.

 • markanvändnings- och bygglagstiftningen
 • byggentreprenader
 • miljörätt
 • fastighets- och väglagstiftningen
 • straffrätt
 • skadestånd

Verksamhetsområdet för sammanslutningar och skatter omfattar bl.a.

 • bolags- och stiftelserättsliga frågor inom stadskoncernen
 • insolvensrätt (bl.a. skuldreglering, företagssanering, konkurser, indrivning av fordringar, utsökning)
 • skatterätt
 • hyresrätt
 • testamenten och donationer
 • stadens utlåning och upplåning, säkerheter

Tjänster för privatpersoner

Rättstjänsten betjänar inte privatpersoner. Då privatpersoner behöver rättshjälp eller juridiska råd kan de vända sig till en rättshjälpsbyrå. Helsingfors rättshjälpsbyrå finns på Sundholmen, Porkalagatan 13 G, tfn 010 366 0100, och Huvudstadsregionens rättshjälpsbyrå i centrum, Mannerheimvägen 4, tfn 010 366 1820. Privatpersoner får råd om skulder och skuldsanering på socialverkets skuldrådgivning.

Rättstjänstens kontaktinformation och personal

Rättstjänsten ligger vid 

Alexandersgatan 28
Postadressen är PB 1, 00099
HELSINGFORS STAD

E-postadressen har formen fornamn.efternamn@hel.fi
Telefonnummer till personer söks uppe till vänster och kundtjänstnumret är 09 310 36187. 
Kommentarer ges på adressen oike@hel.fi. Läge på kartan

Rättstjänstens ledning

Avdelningschef

Stadsjurist Sami Sarvilinna, tfn 09 310 64874

Chef för enheten förvaltning och anställningsförhållanden

Ledande stadsombudsman Harry Åhlgren

Chef för enheten byggande och skadestånd

Ledande stadsombudsman Kaisu Tähtinen

Chef för enheten sammanslutningar och skatter

Stf. ledande stadsombudsman Miia Aho

07.01.2014

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Förvaltningscentralen | Respons | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Förvaltningscentralen