Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
 Helsingin hallintokeskus
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
19.04.2014
 Hallintokeskus

 Puhelinnumerohaku
Hakusanana voi olla
- henkilön nimi tai tehtävä
- yksikön tai palvelun nimi
- puhelinnumero
Hallintokeskus >  Julkaisut ja kuulutukset >  Kuulutukset > 
 Hallintokeskuksen kuulutukset / Kungörelser
Kuuntele

Kuulutukset julkaistaan vuoden 2014 alusta lähtien kaupunginkanslian sivuilla.

Tällä sivulla julkaistaan hallintokeskuksen ilmoitukset pdf-muodossa ja kuulutukset html-muodossa.
Förvaltningscentralens kungörelser i pdf-format och html-format.

Tilaa kaavakuulutukset RSS-muodossa / beställt kungörelser i RSS-format Rss-tunnus

html-muodossa / i html-format

20.12.2013 Osayleiskaavan hyväksyminen, asemakaavojen hyväksyminen, rakennusvalvontataksa - Godkännande av delgeneralplan, godkännande av detaljplan, byggnadstillsynstaxa
5.12.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan, detaljplaner som trätt i kraft
4.12.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
1.12.2013 Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stad beviljar understöd
29.11.2013 Asemakaavaehdotus nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagt
27.11.2013 Talvisodan alkamisen 74-vuotismuistotilaisuus lauantaina 30.11.2013 klo 12.00 Mannerheiminaukiolla - Ceremoni till 74-årsminnet av vinterkrigets början lördag 30.11.2013 kl. 12.00 på Mannerheimplatsen
22.11.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft
21.11.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
15.11.2013 Rakennuskieltoalue - Byggförbudsområde
8.11.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft
7.11.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
1.11.2013 Asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava, osittain voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft, detaljplan som delvis trätt i kraft och byggförbudsområden
31.10.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
25.10.2013 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
18.10.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner
17.10.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
11.10.2013 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
4.10.2013 Asemakaavaehdotus nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagt och godkännande av detaljplaner
3.10.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 9.10.2013 klo 18 - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder onsdag 9.10.2013 kl. 18
27.9.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplan
20.9.2013 Asemakaavan hyväksyminen ja rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplan och byggförbudsområde
19.9.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
6.9.2013 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
5.9.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
23.8.2013 Asemakaavaehdotus uudelleen nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagt på nytt
22.8.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
9.8.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat, rakennuskieltoalueet - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft, byggförbudsområden
2.8.2013 Osayleiskaavaehdotus nähtävillä ja asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Förslag till delgeneralplan framlagt och detaljplaneförslag framlagda
12.7.2013 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
28.6.2013 Asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat, rakennuskieltoalueet - Godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft, byggförbudsområden
14.6.2013 Rakennuskieltoalue Östersundomin yhteisen yleiskaavan alueella - Byggförbud inom det gemensamma generalplaneområdet Östersundom
13.6.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
7.6.2013 Kaupunginsihteeri vakituiseen virkasuhteeseen - Stadssekreterare till ett ordinarie tjänsteförhållande
7.6.2013 Asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - Godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft
28.5.2013 Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen - Godkännande av verksamhetsområdet för Villinge vattenandelslag
24.5.2013 Asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft
23.5.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
21.5.2013 Kaupunginhallituksen 6.5.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja - Stadsstyrelsens justerade protokoll från sammanträdet 6.5.2013 hålls offentligt framlagt.
17.5.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
8.5.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
3.5.2013 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
26.4.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft
19.4.2013 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
18.4.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
5.4.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft
4.4.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu 10.4.2013 - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 10.4.2013
22.3.2013 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
27.3.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
15.3.2013 Voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalueet - Detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområden
14.3.2013 Korjaus kaupunginvaltuuston kokouskuulutukseen 8.3.2013 - Rättelse till kungörelsen 8.3.2013 om stadsfullmäktiges sammanträde
11.3.2013 Talvisodan päättymisen 73-vuotismuistotilaisuus keskiviikkona 13.3.2013 klo 9.00 Mannerheiminaukiolla - Ceremoni till 73-årsminnet av vinterkrigets slut onsdag 13.3.2013 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen
8.3.2013 Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava ja osittain voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft och detaljplan som delvis trätt i kraft
Kaupunginhallituksen 18.2.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 8.3.2013 - Stadsstyrelsens justerade protokoll från sammanträdet 18.2.2013 hålls offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor 8.3.2013.
7.3.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
1.3.2013 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
27.2.2013 Korjaus kaupunginvaltuuston kokouskuulutukseen 22.2.2013 - Rättelse till kungörelsen 22.2.2013 om stadsfullmäktiges sammanträde
22.2.2013 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
22.2.2013 Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2013 alkaen - Nämndernas och direktionernas sammanträden från 1.1.2013
21.2.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
15.2.2013 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
10.2.2013 Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2013 - Helsingfors stads forskningsstipendier 2013
8.2.2013 Asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplaner och godkännande av detaljplaner
7.2.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
1.2.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagda
1.2.2013 Kaupunginhallituksen 10.12.2012 ja 17.12.2012 pidettyjen kokousten pöytäkirjojen nähtävilläolo - Protokollen från stadsstyrelsens sammanträden 10.12.2012 och 17.12.2012 framlagda
29.1.2013 Koiravero vuodelta 2012 - Hundskatt för år 2012
25.1.2013 Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplaner och detaljplaner som trätt i kraft
24.1.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
18.1.2013 Lauttasaaren Koivusaaren osayleiskaavaehdotus nähtävillä, asemakaavaehdotus nähtävillä ja pyöräily- ja jalankulkuyhteyden nimen Baana−Banan vahvistaminen - Förslag till delgeneralplan för Björkholmen på Drumsö framlagt, detaljplaneförslag framlagt och fastställande av namnet på gång- och cykelförbindelsen Baana–Banan
11.1.2013 Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotus nähtävillä, asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalue - Förslaget till delgeneralplan för västra stranden av Havsrastböle i Nordsjö, detaljplaneförslag framlagda, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområde
10.1.2013 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
04.01.2013 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft
21.12.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft
14.12.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat, rakennuskieltoalueet ja rakennusvalvontataksa - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft, byggförbudsområden och byggnadstillsynstaxa
5.12.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stad beviljar understöd
30.11.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda och detaljplan som trätt i kraft
28.11.2012 Talvisodan alkamisen 73-vuotismuistotilaisuus perjantaina 30.11.2012 klo 9.00 Mannerheiminaukiolla - Ceremoni till 73-årsminnet av vinterkrigets början fredag 30.11.2012 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen
23.11.2012 Asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalueet - Godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområden
22.11.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
16.11.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalueet - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområden
9.11.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft
8.11.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
6.11.2012 Kunnallisvaaleissa 2012 Helsingin valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä - Vid kommunalvalet 2012 i Helsingfors invalda stadsfullmäktigeledamöter och ersättare
2.11.2012 Hernesaaren osayleiskaavaehdotus uudelleen nähtävillä - Förslaget till delgeneralplan för Ärtholmen framlagt på nytt
1.11.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
26.10.2012 Voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
26.10.2012 Pysyvän räjähdevaraston perustaminen - Inrättande av ett permanent upplag för explosiva varor
26.10.2012 Kaupunginhallituksen 8.10.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja - Stadsstyrelses justerade protokoll från sammanträdet 8.10.2012 hålls offentligt framlagt
25.10.2012 Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.10.2012 - Kommunalvalet förrättas söndag 28.10.2012
19.10.2012 Asemakaavojen hyväksyminen - godkännande av detaljplaner
18.10.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
16.10.2012 Kunnallisvaalien ennakkoäänestys - Förhandsröstning vid kommunalvalet
12.10.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft
5.10.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja rakennuskieltoalueet - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner och byggförbudsområden
4.10.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
28.9.2012 Rakennuskieltoalueet - Byggförbudsområden
21.9.2012 Asemakaavaehdotus nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagt och godkännande av detaljplaner
20.9.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
Asukasvaikuttamisen keinot ja kohteet haussa - Staden söker olika sätt och objekt för medborgarinflytande 1.9.-30.9.2012
7.9.2012 Asemakaavojen hyväksyminen ja rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplaner och byggförbudsområde
6.9.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
5.9.2012 Kunnallisvaalien ehdokasasettelu Helsingin kaupungissa - Kandidatuppställning vid kommunalvalet i Helsingfors stad
23.8.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
3.8.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat ja osittain voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft och detaljplan som delvis trätt i kraft
27.7.2012 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
20.7.2012 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
6.7.2012 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
29.6.2012 Voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalueet - Detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområden
21.6.2012 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
15.6.2012 Tiesuunnitelma hyväksytty - Vägplan godkänd
15.6.2012 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
8.6.2012 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
7.6.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
1.6.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner och detaljplaner som trätt i kraft
31.5.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
25.5.2012 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
23.5.2012 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
18.5.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalueet - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområden
16.5.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
11.5.2012. Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
4.5.2012 Tiesuunnitelma hyväksytty - Vägplan godkänd
4.5.2012 Tiesuunnitelma hyväksytty - Vägplan godkänd
4.5.2012 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
3.5.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
27.4.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tullut asemakaava - detaljplaneförslag framlagda och detaljplan som trätt i kraft
24.4.2012 Korjaus kaupunginvaltuuston kokouskuulutukseen 22.3.2012 - Rättelse till kungörelsen 22.3.2012 om stadsfullmäktiges sammanträde
20.4.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalueet - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområden
19.4.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
5.4.2012 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
4.4.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
30.3.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan och detaljplan som trätt i kraft
23.3.2012 Osayleiskaavaehdotus nähtävillä, asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavan hyväksyminen - Förslaget till delgeneralplan framlagt, detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplan
22.3.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
16.3.2012 Pisara-radan yleissuunnitelman hyväksyminen - Utredningsplanen för Centrumslingan godkänd
16.3.2012 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
9.3.2012 Talvisodan päättymisen 72-vuotismuistotilaisuus tiistaina 13.3.2012 klo 9.00 Mannerheimin aukiolla - Ceremoni till 72-årsminnet av vinterkrigets slut tisdag 13.3.2012 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen
9.3.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplan
8.3.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
2.3.2012 Voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalue - Detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområde
24.2.2012 Asemakaavojen hyväksyminen ja rakennuskieltoalueet - Godkännande av detaljplaner och byggförbudsområden
23.2.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
22.2.2012 Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virka - Tjänsten som biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet
17.2.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagda och byggförbudsområde
17.2.2012 Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2012 alkaen - Nämndernas och direktionernas sammanträden från 1.1.2012
10.2.2012 Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen määräajan pidennys: tiesuunnitelma ’Valtatien 4 (Lahdenväylä) parantaminen välillä Vantaanjoki - Maaherrantie; Helsinki’ - Förlängd giltighetstid för ett beslut om godkännande av en vägplan: vägplanen ’Förbättring av riksväg 4 (Lahtisleden) på avsnittet Vanda å - Landshövdingsvägen; Helsingfors’
10.2.2012 Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen määräajan pidennys: tiesuunnitelma ’Valtatien 4 (Lahdenväylä) parantaminen Koskelan eritasoliittymän kohdalla; Helsinki’ - Förlängd giltighetstid för ett beslut om godkännande av en vägplan: vägplanen ’Förbättring av riksväg 4 (Lahtisleden) vid Forsby planskilda korsning; Helsingfors’
10.2.2012 Asemakaavan hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplan och detaljplan som trätt i kraft
10.2.2012 Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen määräajan pidennys: tiesuunnitelma ’Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki - Kaivoksela; Helsinki’ - Förlängd giltihetstid för ett beslut om godkännande av en vägplan: vägplanen ’Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Gamlas - Gruvsta; Helsingfors’
10.2.2012 Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen määräajan pidennys: tiesuunnitelma ’Valtatien 3 parantaminen Kaivokselan eritasoliittymän kohdalla; Helsinki ja Vantaa’ - Förlängd giltihetstid för ett beslut om godkännande av en vägplan: vägplanen ’Förbättring av riksväg 3 vid den planskilda korsningen i Gruvsta; Helsingfors och Vanda’
9.2.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
5.2.2012 Helsingin kaupungin tutkimusapuraha 2012 - Helsingfors stads forskningsstipendium 2012
27.1.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan och detaljplan som trätt i kraft
26.1.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
25.1.2012 Kaupunginjohtajan virka - tjänsten som stadsdirektör
20.1.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagda
19.1.2012 Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 22.1.2012 - Presidentvalet förrättas söndag 22.1.2012
13.1.2012 Pasilan aseman läntisen lisäraiteen yleissuunnitelma nähtävillä - Utredningsplan för ett nytt spår i väster på Böle station framlagd
13.1.2012 Voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
12.1.2012 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
10.1.2012 Presidentinvaalin ennakkoäänestys - Förhandsröstning vid presidentvalet
5.1.2012 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft
23.12.2011 Asemakaavojen hyväksyminen ja rakennusvalvontataksa - Godkännande av detaljplaner och byggnadstillsynstaxa
16.12.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalueet - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområden
9.12.2011 Asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava ja korjaus kuulutukseen 2.12.2011 - Godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft och Korrigering till kungörelsen 2.12.2011
8.12.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
5.12.2011 Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stad beviljar understöd
2.12.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagda
28.11.2011 Talvisodan alkamisen 72-vuotismuistotilaisuus keskiviikkona 30.11.2011 klo 9.00 Mannerheimin aukiolla - Ceremoni till 72-årsminnet av vinterkrigets början onsdag 30.11.2011 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen
25.11.2011 Asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft
24.11.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
18.11.2011 Asemakaavaehdotus nähtävillä ja voimaan tullut yleiskaava - Detaljplaneförslag framlagt och generalplan som trätt i kraft
11.11.2011 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
10.11.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
4.11.2011 Asemakaavaehdotus nähtävillä ja asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagt och godkännande av detaljplan
3.11.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
28.10.2011 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
21.10.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan och detaljplaneförslag framlagda.
20.10.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
7.10.2011. Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft.
6.10.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
23.9.2011 Asemakaavojen hyväksyminen ja rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplaner och byggförbudsområde
22.9.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
8.9.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
2.9.2011 Rakennuskieltoalueet - Byggförbudsområden
26.8.2011 Asemakaavaehdotus nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagt
5.8.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä / Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda / Detaljplaner som trätt i kraft
1.7.2011 Voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalue - Detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområde
23.6.2011 Asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut osayleiskaava - Godkännande av detaljplaner och delgeneralplan som trätt i kraft
17.6.2011 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
10.6.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, osittain voimaan tullut yleiskaava, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagda, generalplan som delvis trätt i kraft, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
10.6.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, osittain voimaan tullut yleiskaava, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagda, generalplan som delvis trätt i kraft, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
9.6.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
1.6.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
27.5.2011 Ilmoittautuminen Kruunusiltojen kansainväliseen suunnittelukilpailuun käynnistyy – Anmälan till en internationell tävling om planering av Kronobroarna börjart
20.5.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalue – Detaljplaneförslag framlagda, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområde
19.5.2011 Helsingin kaupupunginvaltuusto kokoontuu 25.5. – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 25.5.2011
13.5.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä – Detaljplaneförslag framlagda
13.5.2011 Pisara-radan yleissuunnitelma nähtävillä – Pisara-banans utredningsplan framlagd
6.5.2011 Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virka – Tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet
6.5.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tulleet asemakaavat – Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan och detaljplaner som trätt i kraft
11.5.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
20.4.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
15.4.2011 Voimaan tulleet asemakaavat – Detaljplaner som trätt i kraft
14.4.2011 Helsingin kaupunginvaltuuston 30.3.2011 kokouksen pöytäkirja nähtävillä – Helsingfors stadsfullmäktiges justerade protokoll från sammanträdet 30.3.2011 hålls framlagt
14.4.2011 Eduskuntavaalit 17.4.2011; äänestyspaikat Helsingissä – Riksdagsvalet 17.4.2011; röstningslokalerna i Helsingfors stad
8.4.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavan hyväksyminen – Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplan
5.4.2011 Kaupunginhallituksen 21.3.2011 kokouspöytäkirja nähtävänä – Stadsstyrelses protokoll från sammanträdet 21.3.2011 hålls framlagt
5.4.2011 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys Helsingissä – Förhandsröstning vid riksdagsvalet i Helsingfors
1.4.2011 Voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalueet – Detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområden
25.3.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen – Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplaner
24.3.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
20.3.2011 Helsingin kaupunki etsii elinkeinojohtajaa – Helsingfors stad söker näringslivsdirektör
18.3.2011 Asemakaavaehdotus nähtävillä, voimaan tullut asemakaava ja asemakaavojen hyväksyminen – Detaljplaneförslag framlagt, detaljplan som trätt i kraft och godkännande av detaljplaner
11.3.2011 Talvisodan päättymisen 71-vuotismuistotilaisuus sunnuntaina 13.3.2011 klo 12.00 Mannerheimin aukiolla - Ceremoni till 71-årsminnet av vinterkrigets slut söndag 13.3.2011 kl. 12.00 på Mannerheimplatsen
11.3.2011 Asemakaavojen hyväksyminen – Godkännande av detaljplaner
10.3.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
4.3.2011 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
25.2.2011 Asemakaavaehdotus nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagt och godkännande av detaljplaner
24.2.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
11.2.2011 Lauta- ja johtokuntien kokoukset ja pöytäkirjat 1.1.2011 alkaen – Nämndernas och direktionernas sammanträden och sammanträdesprotokollen från 1.1.2011
11.2.2011 Voiman tullut asemakaava – Detaljplan som trätt i kraft
10.2.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
6.2.2011 Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2011 haettavina – Helsingfors stads forskningsstipendier 2011 sökas
4.2.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplan
30.1.2011 Hallintokeskukseen haetaan valmiuspäällikköä – Förvaltningscentralen söker beredskapschef
28.1.2011 Asemakaavan hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalueet – Godkännande av detaljplan, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområden
25.1.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu 31.1.2011 – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 31.1.2011
21.1.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä – Detaljplaneförslag framlagda
19.1.2011 Koiravero vuodelta 2010 – Hudskatt för år 2010
14.1.2011 Ratasuunnitelma hyväksytty – Järnvägsplan godkänd
14.1.2011 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue – Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
13.1.2011 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
17.12.2010 Helsingin kaupungin kirjaamot yhdistyvät ja maahanmuuttajien neuvontapiste muuttaa kaupungintalolle 3.1.2011 – Helsingfors stads olika registratorskontor slås ihop och rådgivningspunkten för invandrare flyttar till stadshuset 3.1.2011
17.12.2010 Hallintokeskuksen päätösvalmisteluyksikköön haetaan määräaikaista kielenkääntäjää – Translator söks till förvaltningscentralens beslutsberedningsenhet
3.12.2010 Helsingin kaupunki myöntää avustuksia – Helsingfors stad beviljar understöd
2.12.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
26.11.2010 Talvisodan alkamisen 71-vuotismuistotilaisuus tiistaina 30.11.2010 Mannerheimin patsaalla – Ceremoni till 71-årsminnet av vinterkrigets början tisdag 30.11.2010
18.11.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
5.11.2010 Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksen 10.11.2010 myöhäistäminen - Senareläggning av Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträde 10.11.2010
5.11.2010 Suunnittelija hallintokeskuksen kansainväliseen toimintaan – Planerare till förvaltningscentralens avdelning internationell verksamhet
4.11.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
28.10.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
14.10.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
30.9.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
27.9.2010 Korjaus kaupunginvaltuuston kokouskuulutukseen 2.9.2010 – Rättelse till kungörelsen 2.9.2010 om stadsfullmäktiges sammanträde
16.9.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
2.9.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
19.8.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
17.6.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
11.6.2010 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan och detaljplan som trätt i kraft
10.6.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder

pdf-muodossa / i pdf-format

2.6.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
16.5.2010 Hallintokeskuksen viestintään haetaan työsuhteista tiedottajaa - Vi söker informatören till förvaltningscentral
12.5.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
7.5.2010 Ratasuunnitelma nähtävillä - Järnvägsplan framlagd
7.5.2010 Asemakaavaehdotus nähtävillä ja rakennuskiellon kumoaminen – Detaljplaneförslag framlagt och upphävt byggförbud
30.4.2010 Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue – Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplan, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
29.4.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
23.4.2010 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
16.4.2010 Asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tulleet asemakaavat - Godkännande av detaljplaner och detaljplaner som trätt i kraft
15.4.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
14.4.2010 Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan virka - Tjänsten som biträdande stadsdirektör för byggnads- och miljöväsendet
9.4.2010 Asemakaavaehdotus nähtävillä ja voimaan tullut asemakaava –Detaljplaneförslag framlagt och detaljplan som trätt i kraft
1.4.2010 Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft
31.3.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
26.3.2010 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplaner
19.3.2010 Voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
19.3.2010 Tiesuunnitelma hyväksytty - Vägplan godkänd
12.3.2010 Asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft
11.3.2010 Talvisodan päättymisen 70-vuotismuistotilaisuus 13.3. Mannerheimin aukiolla - Ceremoni till 70-årsminnet av vinterkrigets slut den 13.3. på Mannerheimplatsen
11.3.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
5.3.2010 Asemakaavaehdotus nähtävillä ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagt och detaljplan som trätt i kraft
26.2.2010 Asemakaavaojen hyväksyminen ja rakennuskieltoalueet - Godkännande av detaljplaner och byggförbudsområden
25.2.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
19.2.2010 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda och godkännande av detaljplaner
12.2.2010 Asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft
12.2.2010 Lauta- ja johtokuntien kokoukset 1.1.2010 alkaen - Nämndernas och direktionernas sammanträder från 1.1.2010
11.2.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
7.2.2010 Helsingin kaupungin tutkimusapuraha 2010 - Helsingfors stads forskningsstipendium 2010
5.2.2010 Tiesuunnitelmia nähtävänä - Vägplaner framlagda
4.2.2010 Koiravero vuodelta 2009 – Hundskatt för år 2009
29.1.2010 Helsingin kaupunginhallituksen 11.1.2010 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja nähtävänä - Helsingfors stadsstyrelses justerade protokoll från sammanträdet 11.1.2010 hålls framlagt
29.1.2010 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområde
28.1.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
22.1.2010 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagda
14.1.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
8.1.2010 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
31.12.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat ja asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft och godkännande av detaljplan
18.12.2009 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
4.12.2009 Helsingin kaupunki myöntää avustuksia järjestöjen toimintaan
4.12.2009 Helsingfors stad beviljar understöd för organisationernas verksamheter
4.12.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat, rakennuskieltoalue ja rakennusvalvontataksa - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft, byggförbudsområde och byggnadstillsynstaxa
3.12.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
29.11.2009 Johtavan kaupunginasiamiehen virka avoinna hallintokeskuksessa - Tjänst som ledande stadsombudsman ledig vid förvaltningscentralen
27.11.2009 Talvisodan alkamisen 70-vuotismuistotilaisuus 30.11.2009 klo 9.00 Mannerheimin aukiolla - Ceremoni till 70-årsminnet av vinterkrigets början 30.11.2009 kl. 9.00 på Mannerheimplatsen
20.11.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner och detaljplaner som trätt i kraft
19.11.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
6.11.2009 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
5.11.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
2.11.2009 Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stad beviljar understöd
30.10.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavaojen hyväksyminen ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner och detaljplaner som trätt i kraft
29.10.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
16.10.2009 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
16.10.2009 Helsingin muutetun rakennusjärjestyksen ehdotus nähtävillä - Förslag till ändrad byggnadsordning för Helsingfors framlagt
15.10.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
9.10.2009 Tiesuunnielma hyväksytty (Vihdintie) - Vägplan godkänd (Vichtisvägen)
9.10.2009 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
2.10.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner och byggförbudsområde
1.10.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
24.9.2009 Helsingin kaupunginhallituksen 7.9.2009 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä - Helsingfors stadsstyrelses justerade protokoll från sammanträdet 7.9.2009 hålls framlagt
17.9.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
15.9.2009 Helsingin kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat nähtävillä - Helsingfors stadsstyrelses och dessa koncernsektions protokoll från sammanträdena hålls framlagda
11.9.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tullut asemakaava, osittain voimaan tullut asemakaava ja asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplan som trätt i kraft, detaljplan som delvis trätt i kraft och godkännande av detaljplan
4.9.2009 Aukion nimeäminen ja asemakaavojen hyväksyminen - Namn på en öppen plats och godkännande av detaljplaner
3.9.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
1.9.2009 Helsingin kaupunginhallituksen 10.8.2009 ja 17.8.2009 pidettyjen kokousten tarkastetut pöytäkirjat nähtävänä - Helsingfors stadsstyrelses justerade protokoll från sammanträdena10.8.2009 och 17.8.2009 hålls framlagda
21.8.2009 Asemakaavaehdotus nähtävillä, voimaan tullut asemakaava ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag, detaljplan som trätt i kraft och byggförbudsområde
20.8.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
14.8.2009 Asemakaavan hyväksyminen ja rakennuskieltoalueet - Godkännande av detaljplan och byggförbudsområden
7.8.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä sekä voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag och detaljplaner som trätt i kraft
31.7.2009 Hallintokeskukseen haetaan hallintosihteeriä - Förvaltningssekreterare till förvaltningscentralen
9.7.2009 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
26.6.2009 Asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplaner, detajlplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
18.6.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag, godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft
12.6.2009 Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan
11.6.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
4.6.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag, godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft
4.6.2009 Europarlamenttivaalien äänestyspaikat Helsingissä
4.6.2009 Europarlamentsvalet, röstningslokalerna i Helsingfors stad
4.6.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
29.5.2009 Asemakaavan hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplan, detaljplan som trätt i kraft
28.5.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
26.5.2009 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys
26.5.2009 Förhandsröstning vid Europaparlamentsvalet
22.5.2009 Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner
20.5.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
19.5.2009 Helsingin kaupunginhallituksen pöytäkirja nähtävillä - Helsingfors stadsstyrelses justerade protokoll från sammanträdet hålls framlagt
15.5.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag och detaljplaner som trätt i kraft
7.5.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
5.5.2009 Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston 20.4.2009 kokouspöytäkirja nähtävillä - Helsingfors stadsstyrelses koncernsektions justerade protokoll från sammanträdet 20.4.2009 hålls framlagt
30.4.2009 Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft
24.4.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen, osittain voimaan tullut asemakaava ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag, godkännande av detaljplan, detaljplan som delvis trätt i kraft och detaljplaner som trätt i kraft
23.4.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
22.4.2009 Kansallinen veteraanipäivä Helsingissä 27.4.2009 - Nationella veterandagen i Helsingfors 27.4.2009
17.4.2009 Asemakaavaehdotus nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
9.4.2009 Asemakaavaehdotus nähtävillä sekä asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag och godkännande av detaljplaner
8.4.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
6.4.2009 Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3. kokouksen pöytäkirja nähtävillä - Helsingfors stadsstyrelses koncernsektions justerade protokoll från sammanträdet 23.3 offentligt framlagt
27.3.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, yleiskaavaehdotus nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat sekä rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag, generalplanförslag, godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde
26.3.2009 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu - Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder
20.3.2009 Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag och detaljplaner som trätt i kraft


07.01.2014
Helsingin kaupungin kuulutukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla:

Helsingin kaupungintalo, kirjaamo
Pohjoisesplanadi 11-13, näytä kartalla
Avoinna arkisin kello 8.15-16

Laki julkisista kuulutuksista 1925 / 34 [ Finlex ]

Tietoa Helsingin kaupungin muista kuulutuksista löytyy kaupungin yhteisiltä hel.fi-sivuilta.

Jos selaimessasi ei ole pdf-tiedostojen lukemiseen tarvittavaa ilmaista Adobe Reader -ohjelmaa, voit ladata sen Adoben sivuilta klikkaamalla allaolevaa kuvaketta:

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: verkkotoimitus / hallintokeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki