Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
 25.07.2014
 A-Ö för företagare
Lyssna

A - B - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y 

Serviceregistret för företagare innehåller viktig information om Helsingfors stads tjänster i alfabetisk ordning. På sidorna finns också länkar till andra webbsidor än Helsingfors stads egna. Helsingfors stad ansvarar inte för innehållet på utomståendes sidor. Om du inte hittar det du söker kan du prova med Helsingfors stads servicekarta, som täcker alla stadens tjänster.
 

A

Adressnumrering
Affärslokaler
Alarmnummer
Allmän rådgivning
Anskaffningsärenden
Arbetarskydd
Arrendeavtal

Arrandering av mark
Avfallshantering
Avloppsvattenärenden
Avstjälpningsplatser


| Sidans topp | 
 

 

Adressnumrering
Fastighetskontoret,
stadsmätningsavdelningen tfn 310 31957 (på finska)

Affärslokaler
Fastighetskontoret, lokalcentralen
tfn 310 40301, 310 40302

Alarmnummer
Allmänt nödnummer 112
 

Allmän rådgivning
- Helsingfors stad, Virka Info tfn 310 11111

Anskaffningsärenden
Anskaffningscentralen (på finska)
tfn *310 1631
 

Arbetarskydd     
Regionförvaltningsverket tfn 020 636 1040

Arrendeavtal   
Fastighetskontoret, kansliavdelningen (på finska)  tfn 310 36457 

Arrendering av mark
-
fastighetskontoret,
tomtavdelningen tfn 310 36 440
- affärs-, kontors och
industritomter tfn 310 36 574
- övriga, tillfälliga områden tfn 310 36 446
- byggnadskontoret,
enheten för områdesanvändning
- gatu-, torg- och parkområden tfn 310 39 000
 

 

Avfallshantering
-
miljöcentralen tfn 310 13 000
- Helsingforsregionens miljötjänster HRM 
tfn 156 1611
 

Avloppsvattenärenden
-
HRM vatten tfn 1561 3010
- miljöcentralen 310 32 005

Avstjälpningsplatser, olovliga
Byggnadskontoret (på finska) tfn 310 39000

 

B

 
| Sidans topp|  


Bostadsbyggande
Bostäder, miljöolägenheter 
Brandsyn
Bullerbekämpning
Bygglovsärenden 
Byggnader, rivning av 
Byggnaders placering
Byggnadsarbete, miljökonsekvenserna
Byggnadsarbeten, övervakning av
Byggnadsnummer 
Byggnadsordningar 
Byggnadsritningar

| Sidans topp|  
 

 
 

Bostadsbyggande
Bostadsproduktionsbyrå tfn *310 1672

Bostäder, miljöolägenheter
Miljöcentralen tfn 310 13000

Brandsyn
Räddningsverket, jourhavande brandinspektör
tfn 310 31203

Bullerbekämpning
Miljöcentralen tfn 310 32013, 310 13000

Bygglovsärenden  
Byggnadstillsynsverket tfn *310 2611

Byggnader, rivning av
Byggnadstillsynsverket tfn *310 2611 (på finska)

Byggnaders placering, lägessyn
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
tfn 310 31893

Byggnadsarbete, miljökonsekvenserna
Miljöcentralen tfn 310 13000

Byggnadsarbeten, övervakning av
Byggnadstillsynsverket (på finska) tfn *310 2611

Byggnadsnummer
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
tfn 310 31893, 310 31957

Byggnadsordningar
Byggnadstillsynsverket, (på finska) arkiv tfn 310 26301

Byggnadsritningar
Byggnadstillsynsverket, (på finska) arkiv tfn 310 26301

 | Sidans topp |

 


 

D
 
Detaljplaner och ändringar
Djur
och djurprodukter, export och import

|Sidans topp |  
 

Detaljplaner och ändringar
Stadsplaneringskontoret tfn 310 37387

Djur och djurprodukter, export och import
Miljöcentralen tfn 310 31585, 310 13000

 | Sidans topp |          
 

E
 
Energi
Energikontroll

E-tjänster
Evenemangsenheten
Exportfrämjande
| Sidans topp|  
 

Energi
Helsingfors Energi tfn *6171

Energikontroll 
Byggnadskontoret (på finska) tfn 310 38598 
- Rådgivning, mätningar, syner, förbrukningskontroll, målförbrukningskalkyler

E-tjänster, stadens
http:/asiointi.hel.fi

Evenmangsenheten tfn 310 25705
Helsingfors stad
Instruktioner för evenmangsarrangörer (på finska)
 

Exportfrämjande
Finpro (på finska) tfn *020 46 951

   
| Sidans topp|     

F 
 
Fasader 
Fastigheter, stadens
Fastighetstjänster
Fastighetsuppgifter och fastighetsutdrag
Fastighetsägare, uppgifter om
Felanmälan
Finska arbetarinstitutet
Fjärrkyla
Fjärrvärme
Flaggning
Flyttning av fordon
Fryseritjänster
Föreningar 
Företagsparkering
Företagsportaler 
Företagsrådgivning
Företagssaneringar
Försäljning och uthyrning av bilplatser
Försäljningsställen
|Sidans topp |  
 

Fasader
Byggnadstillsynsverket (på finska) tfn 310 26350

Fastigheter, stadens
Fastighetskontoret, lokalcentralen tfn *310 1671
 

Fastighetstjänster
Palmia tfn *310 2700

Fastighetsuppgifter och fastighetsutdrag
Fastighetskontoret:
- stadsmätningsavdelningen (på finska) tfn 310 31931
Magistraten tfn *071 873 0191

Fastighetsägare, uppgifter om
Magistraten tfn *071 873 0191

Felanmälan 
Gator och trafikmärken: under tjänstetid 
tfn 310 39000, övriga tider tfn 310 39310 
- Trafikljus (på finska) tfn 310 37555 
- Gatubelysning tfn 0800 173 173
- Vattenledningar och kloaker tfn 1561 3000
- Gas 24h, 020 44 78 580 
 

Finska arbetarinstitutet
tfn *310 8811 

Fjärrkyla
Helsingfors Energi tfn *6171

Fjärrvärme
Helsingfors Energi tfn *6171

Flaggning
Stara, uthyrningstjänsten tfn 310 38941(på finska)

Flyttning av fordon
Byggnadskontoret tfn 310 38600

Fryseritjänster
Partitorget tfn 310 32537

Föreningar
Föreningsärenden,
Patent- och registerstyrelsen tfn 693 9500


 

Företagsparkering
Byggnadskontoret, parkeringsövervakningen 
tfn 310 39000

Företagsportaler
http://www.yrittajat.fi/
http://www.foretagsfinland.fi
www.helsinginyrittajat.fi
www.yritysmentorointi.fi
www.yrityshelsinki.fi

Företagsrådgivning,
Företag, grundande av  
- FöretagsHelsingfors (på finska) tfn 310 36360
- Närings-, trafik- och
miljöcentralen i Nyland (ELY-centralen) tfn *020 63 60070
- Kvinnoföretagarcentralen (på finska) tfn 5422 4400

Företagssaneringar
Tingsrätten tfn 010 36 44200
Konkursärenden

Försäljning och uthyrning av bilplatser
Fastighetskontoret, lokalcentralen tfn 310 40354

Försäljningsställen
- Saluhalls- och torgplatser: Fastighetskontoret, lokalcentralen tfn 310 40377

| Sidans topp|          
 

G

 
Gas 
Gatuunderhåll 
Generalplanering
Grundundersökningar 
Grönområden, skötsel av

 

 | Sidans topp 

Gas
Gasum Ab
tfn *020 4471 
- Servicenummer tfn 0800 122 722 
- Felanmälan i nödsituationer 24 h 
tfn 020 44 78 580 
 

Gatuunderhåll
Byggnadskontoret tfn 310 39000 

Generalplanering
Stadsplaneringskontoret tfn 310 37387

Grundundersökningar 
Fastighetskontoret, geotekniska avdelningen tfn 310 13010

Grönområden, skötsel av
Byggnadskontoret tfn 310 39000 

 | Sidans topp |          
 

H
 
 
Handelsregistret
Helsingfors-info
Helsingforsstatistik
Hyresbostäder
Hälsoinspektör, jourhavande
Hälsovård

 
| Sidans topp|  
 

 

Handelsregistret
Patent- och registerstyrelsen tfn *693 9500 
Magistraten tfn *071 873 1240

Helsingfors-info
Virka Info 
tfn 310 11111 
- information om Helsingfors stads service,utställningar,evenemang

Helsingforsstatistik
Faktacentralen tfn *310 1612 

Hyresbostäder
Fastighetskontoret, bostadsavdelningen 
tfn 310 13030

Hälsoinspektör, jourhavande
Miljöcentralen tfn 310 13000

Hälso- och miljökunskap för företag
Miljöcentralen

Hälsovård
Företagshälsovård
- Forsby företagshälsovårdsstation tfn 050 3145 465
- Sockenbacka företagshälsovårdsstation tfn 050 3145 469

| Sidans topp|   
 

I

Internet, Helsingfors stad
feedback@hel.fi  
 

| Sidans topp|   
 

K 
 
Kartor
Kemikalieövervakning
Klotter
Kollektivtrafik
Konkurrensverket
Konsumentrådgivning 

| Sidans topp|  

 

Kartor 
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
tfn 310 31930 
-Detaljplanekartor: stadsplaneringskontoret 
tfn 310 37387 
- Ledningskartor: fastighetskontoret tfn 310 31988 
- Landskapsplanekartor: Nylands förbund tfn *4767 411 
- Internetkartor

Kemikalieövervakning
Miljöcentralen tfn 310 31999

Klotter
Byggnadskontoret tfn 310 39000

Kollektivtrafik
HST, Helsingfors stads trafikverk tfn 310 1071 
HRT, Helsingforsregionens trafik tfn 4766 4444
Stadsplaneringskontoret,
trafikplaneringsavdelning tfn 310 37089

Konkurrensverket
Långbrokajen 3 A, tfn *73141

Konsumentrådgivning
-
spelregel för konsumenthandel
Aspnäsgatan 4 A
Konsumentverket tfn 010 19 4700

| Sidans topp| 
 

L 
 
Lagfart
Landskapet
Ledningstjänst
Livsmedel

Luftkvalitet
Luftskydd
Läroavtal

 | Sidans topp|

Lagfart
Lantmäteriverket tfn *020 631 121
Fastighetskontoret: 
- stadsmätningsavdelningen tfn 310 31930 
- kansliavdelningen (på finska) tfn 310 36457 
Magistraten tfn *071 873 0191

Landskapet
Nylands förbund tfn *4767 411 
- landskapets utvecklingspengar 
- landskapsplan
- landskapsprogram och landskapsöversikt

Ledningstjänst
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen tfn 310 31988

Livsmedel
Miljöcentralen tfn *310 1635
- Livsmedelslokaler, godkännande, planering och övervakning tfn 310 13000 
- Livsmedelskontroll och tillfällig försäljning av livsmedel tfn  310 13000 
- Livsmedel, export och import tfn 310 31585 
- Livsmedelsarbetare, salmonellaprov: anvisningar och provkärlfås på den egna hälsostationen

Luftkvalitet
HRM, Helsingforsregionens miljötjänst tfn *156 11

Luftskydd
Miljöcentralen  tfn *310 1635
 

Läroavtal
Utbildningsverket, 
läroavtalsbyrån tfn 310 86776

 | Sidans topp |        
 

M 
 
Magistraten
Markanvändningsplanering
Markföroreningar
Mark och berggrund 
Miljörådgivning
Miljöskyddsbestämmelser
Miljötillstånd
Moms
Möten och kongressen 

 | Sidans topp|

Magistraten tfn *071 873 0191
-
Notarius publicus
-
Föreningsregistret och handelsregistret

Markanvändningsplanering
Stadsplaneringskontoret tfn *310 1673

Markföroreningar
Miljöcentralen tfn 310 32007, 310 13000

Mark och berggrund, information om
Fastighetskontoret, geotekniska avdelningen tfn 310 13010

Miljörådgivning
Miljöcentralen tfn 310 13000

Miljöskyddsbestämmelser
Miljöcentralen tfn 310 13000

Miljötillstånd
Miljöcentralen tfn 310 13000

Moms
Skatteförvaltningen tfn  020 697 015

Möten och kongressen
Turist- och kongressbyrån, kongressenheten 
tfn 310 36152

 

| Sidans topp|         
 

N 
 
Notarius publicus
Näringslivsservice
Näringsärenden

| Sidans topp| 
 

Notarius publicus
Magistraten tfn *071 873 0191

Näringslivsservice
Helsingfors näringslivsservice tfn 310 36258

Näringsärenden
Helsingfors näringslivsservice tfn 310 36258
FöretagsHelsingfors tfn 310 36360 (på finska)

| Sidans topp|         
 

O 
 
Offentliga köpvittnen
Områdesarkitekter
Områdesbyggande

| Sidans topp| 
 

Offentliga köpvittnen
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen tfn 310 31930,*310 1671 
Magistraten tfn *071 873 0191

Områdesarkitekter
Stadsplaneringskontoret tfn *310 1673

Områdesbyggande
Ekonomi- och planeringscentralen, utvecklingsavdelningen tfn *310 2505

| Sidans topp|  
 

P 
 
Parkering
Planläggning
Polisen
Publikevenemang

| Sidans topp| 
 

Parkering
Byggnadskontoret tfn 310 39000 
-  Företagsparkeringstecken: Byggnadskontoret,
tfn 310 39000 
- Parkeringstillstånd för handikappade: 
Polisen tfn *071 877 3125
- trafikstörande parkering efter tjänstetid tfn 310 70014
- Övergivna fordon: byggnadskontoret tfn 310 38600 

Planläggning
Stadsplaneringskontoret tfn *310 1673

Polisen
- Nödnummer tfn 112 
- Polisstationerna tfn *071 877 0111

Publikevenemang
Uppgifter, polisen tfn 071 877 3125
 

Instruktioner för evenmangsarrangörer (på finska)

| Sidans topp| 
 

R 
 
Resplan
Rågångar
Räddningsplan


| Sidans topp| 
 

Resplan
Helsingforsregionens trafik, HRT

Rågångar 
- Lantmäteriverket tfn *020 631 121
- Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
 (på finska) tfn 310 31942

Räddningsplan
Räddningsverket tfn 310 31222

| Sidans topp|         
 

S  
Saluhallar 
Servitutsärenden
Skadedjurbekämpning
Skatteverket
Skylttjänster
SMI-stiftelsen
Sprängämnen och fyrverkerier

Stadsbiblioteket 
Stadsstyrelsen
Statistik
Strandvatten
Strålövervakning
Syneförrätningar

|Sidans topp | 
 

Saluhallar
Partitorget tfn *310 1633

Servitutsärenden
- Gravationsbevis: 
Lantmäteriverket tfn *020 631 121
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen  
(på finska) tfn 310 31930  
- Fastighetsservitut, upprättande avservitutsavtal,
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen,tfn 31031942 
- Byggnadsservitut:(på finska) Byggnadstillsynsverket, tfn *310 2611

Skadedjurbekämpning
Miljöcentralen tfn 310 13000

Skatteverket 
- Nylands skatteverk tfn 7311 20 
- Företagsskattebyrån  tfn 7311 20

Skylttjänster
Byggnadskontoret tfn 310 38921

SMI-stiftelsen
www.pkt.fi tfn 7511 7511

Sprängämnen och fyrverkerier
Säkerhets- och kemikalieverket tfn *010 1952 000

Stadsbiblioteket
www.lib.hel.fi

Stadsstyrelsen
tfn *310 1641, www.hel.fi/paatoksenteko
- information om stadsstyrelsens beslut tfn 310 13700

Statistik 
Faktacentralen tfn *310 1612 
Statistikcentralen tfn *17 341

Strandvatten och den inre skärgården (renhållning),
transport på närvatten

Byggtjänsten, Stara (på finska) tfn 310 39814

Strålövervakning
Strålsäkerhetscentralen tfn *759 881

Syneförrätningar
- anslutning till övervakning av byggnadsarbeten: byggnadstillsynsverket (på finska) tfn *310 2611 
-
lägessyn: fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen tfn 310 31930

 

| Sidans topp|         
 

T 
 
Terrängmätning
Textiler
Tillstånd 
Tingsrätt
Tomtbildning,stycknings-ochservitutsförrättningar

Tomthöjdsanmälningar 
Tomtindelningsärenden 
Tomtregistrering
Tomtärenden

Torgförsäljning 
Trafikarrangemang
Trädgårdstjänster

|Sidans topp | 
 

Terrängmätning
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
tfn 310 31942

Textiler, uthyrning och tvättning
Uudenmaan sairaalapesula Oy
(på finska)

Tillstånd
- Servering och detaljförsäljning av alkoholdrycker: regionförvaltningsverket tfn *020 636 1040
- Tillverkning, import och partiförsäljning av alkoholdrycker: Valvira tfn *772 920 
- Näringstillstånd: Valvira tfn *772 920
- Miljötillstånd: regionförvaltningsverket tfn *020 636 1040, miljöcentralen tfn 310 31999 

- Utereklam, uteförsäljning, uteservering och kommersiella friluftsevenemang på allmännaområden,  friluftsevenemang på parkområden, markanvändningstillstånd och markanvändningsavtal för gatu-, torg- och parkområden: byggnadskontoret tfn 310 76319, 310 39544

-  Grävarbeten och tillfälliga trafikarrangemangsamttillstånd att använda gatu-, och parkområden för byggarbeten: byggnadskontoret tfn 310 38500 

- Anmälan om offentliga tillställningar: polisen tfn 071 877 3125
- Demonstrationer och parader på allmänna gatuområden: polisen, tillståndsärenden tfn*071 877 3125
- Insamling av pengar och varulotteri: polisen tfn *071 877 3125

- Särskilda trafiktillstånd: (transporttillstånd för över 12 meterlångafordon i innerstaden) stadsplaneringskontoret tfn 310 37085, 310 37087 

- Bygg-, rivnings- och åtgärdstillstånd: byggnadstillsynsverket (på finska) tfn *310 2611, 
tillståndsrådgivning tfn 310 26363
 - Utplacering av reklam och skyltar: byggnadstillsynsverket (på finska) tfn *310 2611
- Byggnadsordning: (förnyad 1.11.2010): byggnadstillsynsverket tfn *310 2611

- Information för evenemangsarrangörer finns på evenemangsenhetens sidor (på finska)

 

Tingsrätt
Porkalagatan 13, tfn *010 36 44200

Tomtbildning, stycknings-och servitutsförrättningar
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
tfn 310 31942

Tomthöjdsanmälningar
Byggnadskontoret tfn 310 38576

Tomtindelningsärenden (på finska)
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
tfn 310 31875, 310 31874

Tomtregistrering (på finska)
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
tfn 310 31931

Tomtärenden
Fastighetskontoret, tomtavdelningen
- Tillfällig markanvändning tfn 310 36446

Torgförsäljning
Partitorget
(på finska) tfn *310 1633

Trafikarrangemang
Stadsplaneringskontoret, trafikplaneringsavdelningen tfn *310 1673

Trädgårdstjänster
Byggnadskontoret tfn 310 39916

| Sidans topp|     
 

U 
 
Undantagslov
Underjordiska lokaler

Uthyrning
Utsökning


| Sidans topp |

Undantagslov
Byggnadstillsynsverket (på finska)
tfn *310 2611 

Underjordiska lokaler
Fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen 
tfn 310 31921

Uthyrning
- Saluhalls-, torg-, kiosk- och uteförsäljningsplatser: partitorget (på finska) tfn *310 1633 
- Dekorationer, gröna växter: stara byggtjänst tfn 310 39990
- Tjärgrytor: stara byggtjänst tfn 310 39918 
- Affärs- och kontorslokaler: fastighetskontoret, lokalcentralen (på finska) tfn 310 40301 
- Trafikmärken (tillfälliga), byggnads- och underhållningsutrustning: stara byggtjänst (på finska) tfn 310 38926
- Markområden: byggnadskontoret tfn 310 38515
- Tomter: fastighetskontoret tfn 310 36456, 310 36443
- Gatu- och grönområden: byggnadskontoret tfn 310 38515
- Flaggning: stara byggtjänst (på finska) tfn 310 38926
- Företagslokaler, Fastighetskontoret, lokalcentralen 
tfn 310 40301
Hamnen tfn 310 33546 
 

 

Utsökning
Rättsväsendet tfn 010 36 22600

| Sidans topp|         
 

V 
 
Vatten och avlopp
Verksamhetsställen, uppgifter om
| Sidans topp | 
 

Vatten och avlopp
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

Verksamhetsställen, uppgifter om
Helsingfors faktacentral tfn *310 1612 
- Företag, verksamhetsställen och näringar tfn 310 36538

| Sidans topp| 
 

Y 
 
Yrkes- och vuxenutbildning
Yrkesläroanstalter på andra stadiet 

|Sidans topp | 
 

Yrkes- och vuxenutbildning  
Utbildningsverket tfn *310 8600 
- informatör tfn 310 86400 
- läroavtal tfn 310 86402

Yrkesläroanstalter på andra stadiet 
- Helsingfors läroanstalt för servicesektorn tfn *310 8417 
- Helsingfors läroanstalt för social-och hälsovårdssektorn tfn *310 8158 
- Helsingfors läroanstalt för den tekniska sektorn 
tfn *310 8415

| Sidans topp|         
 


 
 


 
| Sidans topp| 
 


04.06.2012
 Bra att veta

Miljöcentralen
http://www.hel.fi/ymk
– godkänner livsmedelslokaler och planer och utövar tillsyn
– övervakar livsmedel och tillfällig försäljning
– undersöker livsmedel: kemiska undersökningar
– gör mikrobiologiska undersökningar

 
   
Ylläpito | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingin Kaupunki