Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Ympäristökeskus ympäristön tila -sivuston etusivun kuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
25.10.2014
Ympäristökeskus >  Ympäristön tila >  Luonto > 
 Helsingin luontotietojärjestelmä
Kuuntele
Luontotietojärjestelmän virkaversio: sisäänkirjautuminen


Käyttäjätiedotteita
 

20.5.2014 Uudistettu Luontotietojärjestelmä julkaistu, yllä oleva sisäänkirjautumislinkki vie uuteen palveluun (Helsingin karttapalvelun Luontotiedot-osa). Vanha luontotietojärjestelmä http://ptp.hel.fi/ltj on käytössä toukokuun loppuun saakka.
16.4.2013 Arvokkaiden geologisten kohteiden päivityksen v. 2012 tiedot tallennettu.
 
25.3.2013 Lisätty arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Aineisto on valikkopuun kohdassa Arvokkaat luontokohteet - Metsäkohteet. Aineistokuvaus.
 
8.1.2012 Arvokkaiden kasvikohteiden arvoluokkatiedot on päivitetty vastaamaan v. 2012 loppupuolella päivitettyä raporttia Helsingin uhanalaiset, silmälläpidettävät ja muuten huomionarvoiset putkilokasvit. Lajien suojeluarvojen muutoksia oli 171 arvokkaassa kasvikohteessa ja 47 kohteen arvoluokka muuttui. Tietoa ja kartta arvoluokkapäivityksestä
 

Aikaisempia tiedotteita

Esittely

Luontotietojärjestelmän virkaversion kautta välitetään ympäristökeskuksen luontotietoja niitä työssään tarvitseville rekisteröityneille käyttäjille. Luontotietojärjestelmän tiedot ovat tarpeellisia suunniteltaessa mm. maankäyttöä, rakentamista, luonnonhoitoa tai luonnonsuojelua.

Luontotietojärjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet sekä arvokkaat matelija- ja sammakkoeläinkohteet. 

Käyttäjä voi tarkastella valitsemiaan aineistoja erilaisten karttapohjien tai ilmakuvan päällä. Kohderaportissa kerrotaan kohteeseen liittyviä tietoja ja lajihavaintoja. Hakutoiminnon avulla voi etsiä esimerkiksi tietyn lajin havaintotietoja.

Luontotietojärjestelmä on ollut kaupungin intranetissä käytössä vuodesta 2002 alkaen. Yleisöversio julkaistiin Internetissä vuonna 2007. Virkaversio siirtyi Internetiin vuonna 2011 ja siirtymisen myötä järjestelmä on myös kaupungin ulkopuolisten Helsingin luontotietoja työssään tarvitsevien henkilöiden käytettävissä.
 

Käyttöoikeus

Luontotietojärjestelmän virkaversion käyttöoikeuden voivat saada henkilöt, jotka tarvitsevat Helsingin luontotietoja esim. suunnitteluun, valvontaan, luonnonhoitoon tai tutkimukseen liittyvissä työtehtävissään, konsulttityöt ja kaupungin luottamustehtävät mukaan lukien. Käyttöoikeus haetaan palauttamalla tämän sivun oikeaan reunaan linkitetty käyttöoikeussopimus. 
 

Sisäänkirjautuminen

Sisäänkirjaantuessa tulee antaa pakollinen tieto "Kirjautumissyy". Tähän kirjoitetaan lyhyesti tieto siitä, missä tarkoituksessa käyttäjä on kirjautumassa Luontotietojärjestelmään. Esim. tietyn kohteen, lajin, alueen tai koko Helsingin luontotietojen tarkastelu. Syy voi hyvin olla myös esim. järjestelmään tai aineistoihin tutustuminen.

Kirjautumissyy kysytään Luontotietojärjestelmän käytön kartoittamiseksi.
 

 

 

 


20.05.2014
LTJ käyttöoikeussopimus

Palautetta luontotietojärjestelmästä

Lisätietoja:
ympäristötarkastaja
Sanna Elijoki
puh. (09) 310 28925
etunimi.sukunimi@hel.fi

 
   
Sivun ylläpito: Ympäristökeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Ympäristökeskus