Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Nyheter > 
 Företagens omsättning fortsatte växa i Helsingfors 2012
Lyssna

Den ekonomiska svackan år 2009 var starkt kännbar i Helsingfors, om än inte fullt så starkt som i övriga Finland. Företagens sammanlagda omsättning minskade med 11 procent och deras sammanlagda anställda med ”bara” tre procent i Helsingfors. Åren 2010 och 2011 ökade omsättningen snabbt, bägge åren med nio procent. Trots att företagens omsättning växte raskt innebar det inte en motsvarande ökning i antalet anställda. År 2010 ökade de anställda vid företag i Helsingfors ännu inte, men år 2011 med fyra procent. År 2012 ökade företagens omsättning med sex procent, men de anställda hölls vid samma antal.

Jämfört med läget år 2008 var företagens sammanlagda omsättning i Helsingfors år 2012 elva procent större. I övriga Huvudstadsregionen var företagens omsättning år 2012 rentav sju procent under nivån år 2008. Det berodde främst på läget i Esbo, där elektronikindustrins omsättning blev 16 procent mindre och partihandelns 24 procent mindre än de varit år 2008. I yttre Helsingforsregionen minskade företagens totalomsättning med två procent och i Finland utanför Helsingforsregionen med en procent. Trots att omsättningen växte rejält i Helsingfors, växte antalet anställda på de fyra åren bara med en halv procent. I övriga Helsingforsregionen ökade de anställda med tre procent och i yttre Helsingforsregionen med en procent. I övriga Finland minskade företagen sina anställda med tre procent. I Helsingfors hade företagsarbetstillfällena ökat med 1 200 på de fyra åren, i övriga Huvudstadsregionen med 5 300 och i yttre Helsingforsregionen med 900. I Finland utanför Helsingforsregionen blev det en minskning à 35 500 jobb.

År 2012 verkade enligt uppgift från Statistikcentralens företagsregister 40 173 affärsföretag i Helsingfors, med sammanlagt 254 400 anställda och en sammanlagd omsättning à 77,5 miljarder euro. Av landets samtliga företag hade 12 procent verksamhetsställen i Helsingfors, och huvudstadens andel av företagens sammanlagda anställda var 17 procent och av deras sammanlagda omsättning 20 procent.

 Ytterligare information

Juha Suokas, tel. +358 9 310 36538, e-mail: fornamn.efternamn(at)hel.fi

Publikation: Yritystoiminta Helsingissä 2012. Helsingfors stads faktacentral, Statistik 2014:19, pdf. (på finska)

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen