Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Nyheter > 
 Mera historiska flygfoton av Helsingfors har utgivits - man kan nu på webben titta på flygfoton från sex årtionden
Lyssna

På HRI, Huvudstadsregionens service för öppen data, har flygfotona mellan åren 1932 och 1950 lagts ut. Fotona täcker hela Helsingfors och en del av norra Esbo. Materialet kan laddas ner avgiftsfritt på http://www.hri.fi/se. I fjol publicerades flygfotona från åren 1943, 1964, 1976 och 1988. Senare är det meningen att ge ut mera flygfoton från 1950-talet och från åren 1969 och 1997.

Genom att jämföra flygfotona ser man hur Helsingfors utvecklats och brett ut sig. Materialet är särskilt nyttigt om man vill studera markanvändningen vid olika tidpunkter. Flygfotona visar också verkningarna av historiskt viktiga händelser. På bilderna från 1950 ser man spår av kriget, som tagit slut ett halvt decennium tidigare, och förberedelser för de olympiska spelen 1952.

På bilderna från 1932 ser man t.ex. att det inte finns någon bro mellan Drumsö och Helsingfors centrum. Och då fanns där som stadsdelen Alpbyn finns idag en sandgrop, och på Malms flygfält bara åkrar. På bilderna från 1950 har man börjat bygga bostadsområdet i Hertonäs, medan Degerö ännu är nästan orört. En del spår av skador från bombardemangen år 1944 syns också.

Lov att publicera bilderna gav Militära Underrättelsecentret. Publiceringen har gjorts i samarbete med Esbo stad. Alla bilder är ortobilder, dvs. justerade flygfoton som visar staden uppifrån som på en karta. Bilderna är georefererade, dvs. bundna till ett koordinatsystem. Bilderna från 1932 är de äldsta flygfoton som tagits av Helsingfors, och kvaliteten är inte lika god som de nyare. Ändå är det viktigt att digitalisera även de gamla bilderna, eftersom filmen blir skörare med tiden och bilderna annars kan gå helt förlorade.

Numera beställer staden vartannat år flygfoton över hela Helsingfors. De färskaste kan beskådas på Helsingfors karttjänst (http://kartta.hel.fi). Förutom flygfotona finns det på webbtjänsten Helsinki Region Infoshare (HRI) över tusen andra material. HRI, som samlar öppendatamaterial från Huvudstadsregionen, ger information producerad av den offentliga sektorn avgiftsfritt åt invånare, föreningar, forskare, media och kommuner

 Ytterligare information

Om flygfotona från 1932 och 1950
Arend Oudman, projektchef
Forum Virium Helsinki
tel. +358 40 648 2442, arend.oudman(at)hel.fi

Om tjänsten Helsinki Region Infoshare och om öppen data i Huvudstadsregionen:
Hami Kekkonen, planerare
Helsingfors stads faktacentral
tel. +358 9 310 36523, hami.kekkonen(at)hel.fi

Direkta länkar till flygfotona:
http://www.hri.fi/fi/data/helsingin-ortokuva-1932
http://www.hri.fi/fi/data/helsingin-ortokuva-1950

Tidigare publicerade flygfoton:
http://www.hri.fi/fi/data-haku/#search_text=ortokuva

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen