Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Nyheter > 
 Helsingfors etta i innovativitet genom ny företagar- och förvaltningskultur
Lyssna

Helsingfors placerade sig främst bland 20 jämförda städer då internationellt erkände stadsforskaren Charles Landry utredde städers förmåga att utnyttja påhittighet och kreativa resurser för sin utveckling.

Undersökningen såg på städernas ”kreativa prestationsförmåga” genom att bedöma dem utgående från tio kreativa egenskaper. En sådan är förvaltningens och det politiska systemets funktionalitet, och på den punkten fick Helsingfors högsta poängen bland de jämförda städerna.

Attityden i Helsingfors beskriver Landry som aningen förmyndaraktig, men samtidigt konstaterar han att stadens verksamhet tål insyn och är pålitlig. Förvaltningen håller på att lära sig dra nytta av att invånarna blivit allt aktivare, och initiativ i stil med Restaurangdagen tror man att småningom kan förnya hela stadens sätt att fungera.

Ett annat område som Helsingfors placerade sig etta på beskrev kontaktnät och informationsflöde. Datakommunikationerna, flygrutterna och goda språkkunskaper förenar effektivt Helsingfors med övriga världen, trots att stadens läge globalt sett är ganska avsides. Tack var litet format och låg hierarki är också den interna informationsgången okomplicerad, och man upplever att man kan påverka.

Ökad uppskattning för företagarskap

Undersökningen lyfter även fram en förändrad attityd till företagarskap: nu är det trendigt att vara ung företagare, och även misslyckanden får mera förståelse för. En ny innovationsomgivning, med evenemang i stil med Slush som goda exempel, uppmuntrar till att förena små aktörer och till att ha småskalig, smidig finansiering. Helsingfors fick näst bästa poängen – efter Bilbao – i det avsnitt som gällde företags- och innovationsmiljön. Övriga områden som Helsingfors gjorde väl ifrån sig på var öppenhet, livskvalitet, samt stöd till lärdom och begåvning.

Klokt att utnyttja sina starka sidor

Enligt Landry tävlar Helsingfors i en tyngre viktklass än sin egen, men det gäller ändå att inte sätta sig på sina höga hästar. Helsingfors har trumfkort som borde utnyttjas bättre än idag, till exempel den ömsesidiga tilliten och invånarnas positiva inställning till offentliga instanser. Det vore viktigt för Helsingfors att skapa ”en kollektiv hjärna”, alltså att samla stadsbor, företag och sammanslutningar kring samma runda bord med tjänstemännen för att göra konkreta val som gäller stadens framtid.

 Upplysningar:

Forskningschef Timo Cantell, Tel. +358 9 310 73362, fornamn.efternamn@hel.fi

Källa: Charles Landry: Helsinki Creative City Index: Harnessing the Collective Imagination. Helsingfors stads faktacentral, Forskningsöversikt 2014:3, pdf. (på engelska)

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen