Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Nyheter > 
 Senaste Kvartti berättar om migration och städers framgång
Lyssna

”Försvagas skatteinkomstbasisen i Helsingfors av att det flyttar in unga vuxna med låga inkomster?”, frågar Seppo Laakso i sin artikel i senaste numret av Kvartti (2/2014). ”Typiskt för Helsingfors och övriga kärnstäder i stadsregioner är att de människor som flyttar in i staden är unga och har förhållandevis låga inkomster medan de som flyttar ut är äldre och ofta redan etablerade i arbetslivet. Detta har setts som ett hot mot stadens skatteinkomster på sikt.” Enligt Laakso kan sanningen dock vara mera nyanserad.

Brittiske stadsforskaren och –konsulten Charles Landry har gjort en jämförelse av 20 städer i olika världsdelar och därvid använt indexet Creative Cities Index för att mäta kreativ prestationsförmåga. Av de städer han jämfört får Helsingfors högsta helhetspoängen. Enligt Landry är Helsingfors bra på att lösa invecklade men klara uppgifter, till exempel att bygga ett energisystem, men sämre på att svara på mångdimensionella, suddiga utmaningar. En sådan är till exempel frågan hur man skall upprätthålla en levande stadskultur.

I en fungerande stad finns vardagsservicen lätt tillgänglig, och invånarna har möjlighet att välja mellan olika färdsätt. Tuuli Toivonen, Maria Salonen, Henrikki Tenkanen och Perttu Saarsalmi berättar i sin artikel om nya redskap för att mäta nåbarhet i huvudstadsnejden.

Juha Suokas analyserar förändringen i antalet arbetstillfällen (jobb) i Helsingfors åren 2008–2013. Under denna period inföll en finanskris och en påföljande svacka i realekonomin. Suokas konstaterar att en mångsidig näringsstruktur hjälpt Helsingfors att repa sig från den minskning i antalet jobb som skedde år 2009.

Lauri Tuomi och Pekka Lahti frågar sig om Helsingfors metropolområde har en gemensam ”metropolnarrativ”, med andra ord ett varumärke som stiger fram ur och berättar om strategier bland städer, företag och organisationer i området.

I sin artikel tar Tuula Joronen för sin del fram det skrala sysselsättningsläget och den låga företagaraktiviteten bland somaliska invandrare i Finland och övriga nordiska länder, och begrundar orsaker till att de somalier som slagit sig ner till exempel i Nordamerika klarat sig bättre enligt dessa måttstockar.

Tidskriften Kvartti utkommer fyra gånger om året med aktuella forsningsrön och statistik om Helsingfors och Helsingforsregionen. Den utges av Helsingfors stads faktacentral. Senaste nummer av Kvartti kan ses här. Kvartti 2/2014 utkommer i tryck i slutet av augusti.

 Läs mer:

Kvartti 2/2014

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen