Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Faktacentralen >  Nyheter > 
 Vi söker en direktör för Helsingfors stads faktacentral
Lyssna

Beskrivning av jobbet: Helsingfors stads faktacentral – en föregångare inom kunskap om staden – producerar och anskaffar, utforskar och förmedlar samt förvarar information om Helsingfors och dess olika delar. Vi bedriver högskolesamarbete och nära samarbete inom Helsingfors metropolområde samt inom nationella och internationella nätverk. Vi betjänar kunder allt från invånare till beslutsfattare. Vi öppnar data för allmänt bruk via Helsinki Region Infoshare-servicen. Vårt ämbetsverk har fyra avdelningar (stadsforskningen, statistik- och informationstjänsten, stadsarkivet, samt förvaltningen). Vi är 85 anställda och vår budget är 8,0 milj. euro.

Vi söker en

DIREKTÖR

för Helsingfors stads faktacentral för ordinarie tjänst fr.o.m. 1.4.2015 eller enligt avtal.

Behörighetskrav för ämbetsverkets chef är högre högskolexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Verkschefen förutsätts ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper, i synnerhet goda kunskaper i engelska, är till fördel.

En merit är förtrogenhet med faktacentralens verksamhetsområde och med kommunalt beslutsfattande. Vi värdesätter verifierad erfarenhet av ledarskap och utvecklande av verksamheten tillsammans med de anställda, utmärkt förmåga till samarbete och växelverkan samt goda kontakter inom verksamhetsområdet. Vi uppskattar resultat av internationellt samarbete.

Faktacentralens direktörs lön fastställs utifrån kravnivå 22 i lönesystemet för Helsingfors stads ledning. Totallönen är 6 512,43–9 397,95 euro i månaden. Mera om avlöningssystemet för ledningen finns på adressen www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Ansökningstiden går ut den 1.12.2014 klo 16.00. Ansökningshandlingarna är offentliga och returneras inte. Före mottagande av tjänsten skall den som utvalts förete godtagbar utredning om sitt hälsotillstånd.

Ansökningar ombeds i första hand inlämnas till Helsingfors stads rekryteringssystem.

Vid behov kan skriftliga ansökningar inom ovan angivna frist inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor, postadress Helsingfors stads registratorskontor, PB 10, 00099 Helsingfors stad (besöksadress Norra Esplanaden 11–13).

Upplysningar om direktörstjänsten ger biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, tel. +358 9 310 36020.

Helsingfors stad främjar jämlikhet mellan alla anställda och omfattande jämställdhet.

 Upplysningar:

Uppgifter om ledigt jobb

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Faktacentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Faktacentralen