Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Tietokeskus >  Uutiset > 
 Helsingin työttömyys alueittain 2013
Kuuntele

Työttömien määrä kasvoi Helsingissä vuonna 2013 peräti 23 %, eli 6 100 henkilöllä. Vuonna 2013 työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Helsingissä korkeimmillaan koko 2000–luvulla. Helsingin työttömyysaste kohosi 10,1 prosentin, mikä oli 1,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Suurpiireittäin tarkasteltuna työttömyysasteet kohosivat kaikissa Helsingin kahdeksassa suurpiirissä. Nousu oli korkeinta Kaakkoisessa (2,2 prosenttiyksikköä) ja Itäisessä (2,0 prosenttiyksikköä) suurpiirissä. Maltillisinta työttömyysasteen nousu oli Östersundomissa (1,3 prosenttiyksikköä) sekä Pohjoisessa ja Eteläisessä suurpiirissä (1,4 prosenttiyksikköä).  Myös peruspiiritasolla työttömyysaste oli edellisvuotta korkeampi kaikissa Helsingin 34 peruspiirissä. Työttömyysasteen nousu on ollut voimakkainta niissä peruspiireissä, joissa työttömyys on ennestään yleisintä.


Nuorten työttömyysasteessa korkeat alueelliset erot

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2013 lopussa 8,1 prosenttia. Lisäystä vuoden takaiseen kertyi lähes kaksi prosenttiyksikköä. Sukupuolten välinen ero työttömyydessä on nuorilla huomattavan suuri. Nuorten miesten työttömyysaste oli 11,6 ja naisten 5,6 prosenttia. Suurpiiritasolla korkein työttömyysaste alle 25-vuotiailla nuorilla oli Itäisessä suurpiirissä, 12,1 prosenttia ja matalin Eteläisessä suurpiirissä, 3,4 prosenttia. Peruspiiritasolla nuorten työttömyysaste vaihtelee 1,6 prosentin ja 17,6 prosentin välillä.

Kaikista Helsingin työttömistä alle 30-vuotiaiden osuus on reilu viidennes, 30–49-vuotiaiden osuus vajaa puolet ja yli 50-vuotiaiden osuus vajaa kolmannes. Koillisessa, Keskisessä ja Läntisessä suurpiirissä alle 30-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä on korkeampi kuin muissa suurpiireissä. Pohjoisessa suurpiirissä korostuu alueen väestön ikärakenteen mukaisesti vanhempien työttömien korkeampi osuus. Vastaavasti Keskisessä suurpiirissä yli 50-vuotiaiden työttömien osuus on selkeästi alhaisempi kuin muissa suurpiireissä.

 Lisätietoja

Minna Salorinne
puh. 09 310 36412 
minna.salorinne(at)hel.fi.

Lähde: Helsingin työttömyys alueittain 2013 tilastoja 2014:21, pdf

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Tietokeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Tietokeskus