Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Tietokeskus >  Uutiset > 
 Kvartissa puhutaan muuttoliikkeestä ja kaupunkien menestyksestä
Kuuntele

”Ohentaako pienituloisten nuorten aikuisten Helsinkiin muutto pääkaupungin verotulopohjaa”, kysyy Seppo Laakso artikkelissaan Kvartti-lehden uusimmassa numerossa 2/2014. ”Helsingille, kuten muidenkin kaupunkialueiden keskuskaupungeille, on tyypillistä se, että kaupunkiin muuttajat ovat nuorta ja suhteellisen pienituloista väkeä ja poismuuttajat taas varttuneempaa ja usein työelämään jo sitoutunutta väestöä. Tämä on nähty uhkana kaupungin verotulojen kehitykselle.” Laakso pohtii, onko totuus kuitenkin monitahoisempi.

Brittiläinen kaupunkitutkija ja -konsultti Charles Landry on toteuttanut 20 kaupungissa eri mantereilla kaupunkien ”luovaa suorituskykyä” mittaavaa Creative Cities Index -vertailua. Helsinki saa vertailussa mukana olevista kaupungeista kaikkein parhaat kokonaispisteet. Helsinki on Landryn mukaan hyvä ratkomaan monimutkaisia mutta selkeitä tehtäviä, kuten vaikkapa energiajärjestelmän rakentaminen, mutta heikommin sujuu moniulotteisiin, epätarkkoihin haasteisiin vastaaminen. Tällainen on esimerkiksi kysymys, miten pitää yllä elävää kaupunkikulttuuria.

Toimivassa kaupungissa arjen palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja asukkailla on valinnan vapaus eri kulkumuotojen välillä. Tuuli Toivonen, Maria Salonen, Henrikki Tenkanen ja Perttu Saarsalmi kertovat artikkelissaan uusista välineistä saavutettavuuden mittaamiseen pääkaupunkiseudulla.

Juha Suokas tarkastelee Helsingin työpaikkamäärän muutosta vuosina 2008–2013. Aikavälille mahtuvat kansainvälinen finanssikriisi ja sitä seurannut reaalitalouden taantuma. Suokas toteaa Helsingin monipuolisen toimialarakenteen auttaneen kaupunkia toipumaan vuonna 2009 tapahtuneesta työpaikkamäärän supistumisesta.

Lauri Tuomi ja Pekka Lahti kysyvät, onko Helsingin metropolialueella yhteistä ”metropolitarinaa”, toisin sanoen alueella toimivien kaupunkien, yritysten ja organisaatioiden strategioista nousevaa tarinallista brändiä.

Tuula Joronen ottaa omassa artikkelissaan esille somalialaisten maahanmuuttajien heikon työllisyystilanteen ja matalan yrittäjyysaktiivisuuden Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, ja pohtii syitä siihen, miksi esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan asettuneet somalialaiset ovat pärjänneet näillä mittareilla paremmin.

Kvartti on neljästi vuodessa ilmestyvä, Helsinkiä ja Helsingin seutua koskevaa ajankohtaista tutkimus- ja tilastotietoa esittelevä aikakausjulkaisu. Lehteä julkaisee Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutustu uusimpaan Kvarttiin täällä. Kvartti 2/2014 ilmestyy painettuna elokuun lopulla.

 Lisätietoja

Kvartti 2/2014.

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Tietokeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Tietokeskus