Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Tietokeskus >  Uutiset > 
 Työkaluja metropolialueen kehittämiseen -kirja julki
Kuuntele

Metropolialue sirpaloituu, asiointimatkat pidentyvät ja koulujen valikointi lisääntyy. Ratkaisuja esitellään uudessa Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisemassa kirjassa.

Helsingin metropolialueen kehittämisestä on ilmestynyt kokoomateos, joka sisältää yksitoista ajankohtaista, tutkijoiden kirjoittamaa artikkelia. Pääosaan kirjan artikkeleista on sisällytetty politiikkasuosituksia tai ehdotuksia parhaiksi käytännöiksi.

Työkaluja metropolialueen kehittämiseen -kirjan kantavana teemana on metropolialueen kaupunkirakenteen sirpaloituminen ja sen taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset seuraukset. Nämä seuraukset näyttäytyvät näkökulmista riippuen jonkin verran ristiriitaisina.

Professori Harry Schulman ja tutkija Panu Söderström vertailevat artikkelissaan Helsingin ja Tukholman metropolialueiden keskeisiä rakennepiirteitä ja eroja, niiden muutoksia sekä keinoja, joilla kyseisten kaupunkiseutujen kehitystä on ohjattu. Kirjoittajat toteavat, että Helsingin seutuhallinto tarvitsee radikaalia muutosta.

Dosentti Tuuli Toivosen johtaman hankkeen tulokset osoittavat, ettei pääkaupunkiseudun rakenteellisen kehityksen suunta ole yksiselitteinen. Uudet liikenneratkaisut parantavat alueen saavutettavuutta ja suosivat kestäviä liikkumismuotoja, mutta samaan aikaan palveluiden keskittäminen pidentää asiointimatkoja ja lisää epätasa-arvoa alueiden ja eri kulkumuotoja suosivien välillä.

Tutkijat Janne Varjo ja Mira Kalalahti tarkastelevat tutkimuksessaan erilaisten kouluvalintamahdollisuuksien vaikutuksia pääkaupunkiseudun eri kaupungeissa. Kouluvalintojen vapautuessa ja koulujen toimintaympäristöjen eriytyessä alueelliset erot ovat kärjistyneet.

Teoksen muita aiheita ovat muun muassa metropolialueen ostoskeskusten rooli, viheralueiden kehitys, ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen, hyvinvoinnin edistäminen sekä kokemukset sovittelusta lastensuojelussa, strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa ja metropolibrändin kehittäminen.

Kirjan esittelemät tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat osa Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelmaa (KatuMetro). Kokoomateos on tuotettu Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen yhteistyönä KatuMetro-ohjelman rahoituksella. Ohjelmaa koordinoi Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta.

 Lisätietoja

koordinaattori Jussi Kulonpalo, jussi.kulonpalo(at)helsinki.fi, Helsingin yliopisto, puh. 02941 24583

johtaja Asta Manninen, asta.manninen(at)hel.fi, Helsingin kaupungin tietokeskus, puh. 09 310 36400

Lähde: Työkaluja metropolialueen kehittämiseen. Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman tuloksia vuosina 2010–2014. Toim. Jussi Kulonpalo, pdf

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Tietokeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Tietokeskus