Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Tietokeskus >  Uutiset > 
 Yksityishenkilöiden mediaanitulo asukasta kohti kasvoi Helsingissä reilut 3 prosenttia 2011–2012
Kuuntele

Helsingissä mediaanitulo oli 26 300 euroa vuonna 2012 Tilastokeskuksen veronalaiset tulot -tilaston tietojen mukaan. Edellisvuodesta lisäystä oli 3,4 prosenttia eli 860 euroa ja kasvuvauhti oli alhaisimmillaan vuoden 2008 syvän taantuman jälkeen. Kauniaisissa mediaanitulo oli hieman alle 32 00 euroa, Espoossa 29 400 euroa ja Vantaalla 27 200 euroa. Koko maassa se oli 22 900 euroa. Mediaanitulo on keskimmäinen tulotaso, joka jakaa kaupungin tulonsaajat kahteen yhtä suureen ryhmään.

Helsinkiläistä tulonsaajaa kohti vuositulot olivat 32 800 euroa. Määrä oli kasvanut edellisvuodesta 1,4 prosenttia eli 460 euroa. Kasvuvauhti oli kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Miesten keskimääräinen tulo oli 37 600 euroa ja naisten 28 600 euroa. Edellisvuoteen verrattuna miesten keskitulo oli säilynyt miltei samalla tasolla, mutta naisilla se oli kasvanut vajaa 900 euroa. Naisten keskimääräinen tulo oli kolme neljäsosaa miesten tulotasosta.

Helsingissä pääomatulojen kokonaismäärä laski 15 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Keskimäärin niitä oli 6 400 euroa saajaa kohti. Kokonaistulot koostuvat ansio- ja pääomatuloista ja vaihtelevan tulokehityksen taustalla ovat olleet erityisesti pääomatulojen heilahtelut. Ansiotulojen kehitys on viime vuosina ollut melko tasaista ja tulonsaajaa kohti laskettuna ne ovat Helsingissä kasvaneet 2000-luvulla kolmesta viiteen prosenttia vuosittain. Vuonna 2012 lisäystä edellisvuodesta oli 2,8 prosenttia. Keskimääräiset ansiotulot olivat 31 200 euroa.

Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläiset maksoivat tulonsaajaa kohti 7 800 euroa. Kunnallisveron osuus oli 58 prosenttia (koko maassa 63 prosenttia) ja valtioveron osuus 33 prosenttia (koko maassa 26 prosenttia). Helsingissä keskimääräinen kunnallisvero oli maksajaa kohti 5 300 euroa eli 200 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtionvero oli keskimäärin 4 500 euroa. Kirkollisveroa maksoi 53 prosenttia helsinkiläisistä tulonsaajista ja osuus oli laskenut edellisvuodesta kaksi prosenttiyksikköä.

 Lisätietoja

Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404, sähköposti: leena.hietaniemi(at)hel.fi

Julkaisu: Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2014:28. pdf.

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Tietokeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Tietokeskus