Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
25.10.2014
Social- och hälsovårdsverket  > Nyheter och aktuellt > 
 Kvarnbäckens hälsostation öppnades 30.7.
Lyssna

Den nya hälsostationen i Kvarnbäcken öppnades måndagen den 30 juli på Mjölgränden nära Kvarnbäckens metrostation. Alla tjänster vid Östra centrums hälsostation flyttade över till den nya stationen. Hälsohållplatsen stannar kvar på Hansabron för att betjäna kunder som besöker Östra centrums köpcenter.

Till den nya hälsostationen flyttade Östra centrums hälsostation och rådgivningsbyrå, tandklinikerna i Östra centrum, Mellungsbacka, Kvarnbäcken, Grindstigen och Botby samt HNS laboratoriets verksamhetsställen vid hälsostationerna i Östra centrum och Gårdsbacka. Till den nya stationen flyttade också fysioterapin vid Kvarnbäckens åldringscentral samt hemvårdspersonal från Gårdsbacka.

Kvarnbäckens hälsostation har under sommaren öppet vardagar kl. 8–16. Från och med den 2 september har hälsostationen öppet måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 8–16 och onsdagar kl. 8–18.

Tjänster på fyra våningar

På hälsostationens första våning finns läkarnas och sjukskötarnas akutmottagningar och laboratoriet. På andra våningen finns läkarnas och sjukskötarnas tidsbeställningsmottagning, kundservicebyrån samt socialrådgivarens och missbrukarvårdarens mottagningar. Mödra- och barnrådgivningsbyrån, hälsostationens svenskspråkiga tjänster, rådgivningspsykologen, specialisternas framtida rådgivningstjänster samt fysioterapeutens mottagning finns på tredje våningen. På tredje våningen finns också undervisningshälsovårdscentralens lokaler. På högsta våningen finns tandkliniken, hemvårdens lokaler och fysioterapins vårdrum.

Byggnaden är planerad så att den lätt kan modifieras. När verksamhetens behov förändras kan lokalerna ändras om så att de lämpar sig för den nya verksamheten. Byggnaden kan också vid behov utvidgas med två flygeldelar.

Trots att hälsostationen är utspridd över fyra våningar är det lätt att uträtta ärenden i byggnaden eftersom den är tillgänglig och det finns ett flertal hissar. 

Till hälsostationen med offentliga trafikmedel

Trafikförbindelserna till hälsostationen som finns bredvid Kvarnbäckens metrostation är goda. Hälsostationen har ett begränsat antal kundparkeringsplatser och därför är det önskvärt att kunderna använder kollektivtrafiken för att ta sig till hälsostationen.

Telefonnumren är oförändrade

Telefonnumren till tjänsterna som flyttar till den nya hälsostationen förändras inte. Telefonnumren till hälsostationens egna skötare och rådgivningens hälsovårdare finns på Kvarnbäckens hälsostations webbplats www.hel.fi/terveysasemat > Kvarnbäckens hälsostation fr.o.m. den 27 juli. Telefonnumren kan också sökas på webbplatsen enligt adress.

Hälsostationens öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress Mjölgränden 4, 00920 Helsingfors
Postadress PB 6210, 00099 Helsingfors stad
Finskspråkig kundtjänst tfn 310 60360
Svenskspråkig kundtjänst tfn 310 50060

Hälsostationen är öppen må–fr kl. 8–18 fram till den 2 september och från den 3 september må–ti och to–fr kl. 8–18 och on kl. 8–18.

Hälsostationens laboratorium är öppet må–ti och to–fr kl. 7–15 och on kl. 7–17.30. Provtagning på onsdagar kl. 15–17.30 endast med tidsbeställning.

31.07.2012

 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket