Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Hälsovårdscentralen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
30.11.2015
Social- och hälsovårdsverket  > Hälsotjänster > 
 eRecept
Lyssna

Vad är ett elektroniskt recept (e-recept)?

Helsingfors stads hälso- och sjukvårdstjänster inför elektroniskt recept eller e-recept i november 2012.

 • Läkaren utfärdar och undertecknar receptet elektroniskt.
 • Patienten kan hämta ut läkemedlen på önskat apotek utan att behöva ha med sig ett pappersrecept.
 • Det elektroniska receptet lagras i Receptcentret som FPA upprätthåller.
 • Apoteket kontrollerar i Receptcentret vilka läkemedel som har ordinerats patienten.

I stället för pappersreceptet ger läkaren patienten en patientanvisning i pappersform. Därav framgår namnen på de ordinerade läkemedlen och doseringsanvisningarna. Patientanvisningen underlättar apoteksbesöket men du kan också hämta läkemedlet genom att visa upp FPA-kortet. FPA-kortet krävs fortfarande för att få sjukförsäkringsersättning.

Eftersom de elektroniska recepten förvaras i Receptcentret försvinner de inte. Patienten kan fortfarande be att få ett sedvanligt pappersrecept eller ett telefonrecept. Då lagras uppgifterna inte i Receptcentret.

Kontrollera de egna elektroniska recepten

Alla personer som har fyllt 18 år kan titta på sina egna elektroniska recept på webbplatsen för det Nationella hälsoarkivet (KanTa) på adressen http://www.kanta.fi/sv/ under ”Mina uppgifter”. Du kan också skriva ut en sammanställning över recepten. Logga in i tjänsten med nätbankskoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Du kan också be att få en sammanställning över e-recepten på apoteket eller till exempel på hälsostationen. På samma sätt som patientanvisningen påskyndar också sammanställningen apoteksbesöket. Sammanställningen visar också hur mycket som ännu kan tas ut av läkemedlet och hur länge e-receptet gäller. Det är alltså inte nödvändigt att ha en egen Internetanslutning för att kunna titta på de egna läkemedelsuppgifterna.

Skötsel av en annan persons ärenden

När en annan person hämtar ut läkemedlet på apoteket på patientens vägnar ska han eller hon ha med sig patientanvisningen eller patientens FPA-kort. Med hjälp av dessa bevisar personen sin rätt att ta ut läkemedlet.
Du kan också sköta andra ärenden beträffande det elektroniska receptet på en annan persons vägnar. För detta krävs skriftligt samtycke som ges med en blankett som kan fås från apoteket, hälsovården eller FPA:s kontor. Med patientens samtycke kan en annan person

 • be att få en sammanställning över de läkemedel som patienten använder
 • utreda patientens medicinering
 • be att få ett elektroniskt recept makulerat när läkemedlet inte längre behövs
 • be att få ett elektroniskt recept förnyat.

Samtycket kan också adresseras till en organisation såsom hemvård, servicehus eller apotek.

Förnyande av elektroniska recept

När det ordinerade läkemedlet tar slut eller det elektroniska receptet håller på att gå ut kan patienten be att få receptet förnyat antingen vid en hälso- och sjukvårdsenhet (t.ex. hälsovårdscentralen) eller på apoteket. Om begäran om förnyelse av ett recept görs på apoteket, vidarebefordrar apoteket begäran till hälso- och sjukvården. I samband med begäran om förnyelse frågas patienten om han eller hon ger sitt samtycke till att man kontrollerar uppgifterna i Receptcentret och skickar sms. Apoteken tar ofta ut en avgift för vidarebefordrandet av begäran om förnyelse liksom också för vidarebefordrandet av pappersrecept för förnyelse. I övrigt tar man inte ut några avgifter av patienten för användningen av e-recept.

Med hjälp av uppgifterna i Receptcentret kan läkaren bedöma patientens alla gällande elektroniska recept, vilket bidrar till en säker och effektiv läkemedelsbehandling.

Läkaren kan godkänna eller avslå begäran om förnyelse. Godkännandet innebär att läkemedelsbehandlingen fortsätter, avslaget att hälso- och sjukvården ska bedöma behovet av läkemedelsbehandlingen på nytt. Om patienten så önskar får han eller hon information om huruvida begäran godkänns eller avslås per sms.

Begäran om förnyelse kan också returneras till Receptcentret. Då kan receptet skickas till en annan hälso- och sjukvårdsenhet för förnyelse.

Du kan också följa upp statusen för förnyelsen på adressen http://www.kanta.fi/sv under Mina uppgifter.

E-receptet i ett nötskal

 • Läkaren skriver patienten ett e-recept, dvs. ett elektroniskt recept. Uppgifterna på receptet lagras i det nationella Receptcentret.
 • Patientens helhetsmedicinering kontrolleras vid behov i Receptcentret. Endast de vårdande läkarna och sjukskötarna vid hälso- och sjukvården får kontrollera uppgifterna med patientens samtycke.
 • Patienten får en patientanvisning med information om det ordinerade läkemedlet. Patientanvisningen påskyndar apoteksbesöket men den är inte nödvändig. FPA-kortet behövs för att få läkemedelsersättningar.
 • Patienten kan hämta ut läkemedlet på vilket apotek som helst. Läkemedlet kan hämtas ut av patienten själv eller av en annan person på patientens vägnar. Den som hämtar ut läkemedlet på patientens vägnar ska ha med sig antingen patientanvisningen eller patientens FPA-kort med hjälp av vilka personen i fråga bevisar att han eller hon har rätt att hämta ut läkemedlet.
 • På apoteket hämtar farmaceuten eller provisorn uppgifterna om det elektroniska receptet i Receptcentret och skriver in expedieringsuppgifterna om läkemedlet i databasen.
 • Uppgifterna om läkemedlet skrivs ut på en etikett som klistras på läkemedelsförpackningen.
 • Alla data överförs i krypterad form mellan identifierade parter mellan hälso- och sjukvården, apoteken och Receptcentret.
 • Myndiga personer kan titta på sina egna uppgifter i Receptcentret på adressen http://www.kanta.fi/sv. Logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder.
 • Du kan be att få ett elektroniskt recept förnyat på apoteket eller vid hälso- och sjukvården.

18.12.2012
 
 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket