Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Terveyskeskus etukuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
27.11.2015
 Sosiaali- ja terveysvirasto
 Terveyttä helsinkiläisille
 Neuvontaa
Sosiaali- ja terveysvirasto  > Terveyspalvelut > 
 Sähköinen lääkemääräys (eResepti)
Kuuntele

Mistä sähköisessä lääkemääräyksessä (eReseptissä) on kyse?

Helsingin kaupungin terveyspalveluissa otetaan käyttöön sähköinen lääkemääräys eli sähköinen resepti (eResepti) marraskuussa 2012.

 • Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti.
 • Potilas voi noutaa lääkkeet haluamastaan apteekista ilman paperista lääkemääräystä.
 • Sähköinen lääkemääräys tallennetaan Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen.
 • Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta potilaalle määrätyt lääkkeet.

Paperisen reseptin sijasta lääkäri antaa potilaalle paperisen potilasohjeen. Siinä kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohje helpottaa asiointia apteekissa, mutta lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-korttia, jonka esittäminen on edelleenkin edellytys sairausvakuutuskorvauksen saamiselle.

Koska sähköisiä lääkemääräyksiä säilytetään Reseptikeskuksessa, ne eivät häviä. Potilas voi edelleen pyytää, että resepti tehdään paperilla tai puhelinmääräyksellä perinteiseen tapaan, jolloin tietoja ei tallenneta Reseptikeskukseen.

Omien sähköisten reseptien katseleminen

Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat katsoa omia sähköisiä reseptejään Kansallisen terveysarkiston (KanTa) sivuilla osoitteessa http://www.kanta.fi/ kohdassa "Omien tietojen katselu". Resepteistä voi tulostaa itselleen yhteenvedon. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Yhteenvedon eResepteistä voit pyytää myös apteekeista tai esimerkiksi terveysasemalta. Potilasohjeen tapaan se nopeuttaa asiointia apteekissa. Yhteenvedosta näet myös kätevästi, kuinka paljon lääkettä on vielä määräyksestä hakematta ja kauanko se on voimassa. Potilaan oma tietokoneyhteys ei ole siis välttämätön omien lääketietojen katseluun.

Toisen puolesta asioiminen

Kun joku muu noutaa lääkkeen apteekista potilaan puolesta, hänellä pitää olla mukanaan potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla todistetaan oikeus lääkkeen noutamiseen.

Toisen puolesta voi hoitaa myös muita sähköiseen reseptiin liittyviä asioita. Tähän tarvitaan kirjallinen suostumus, joka annetaan apteekista, terveydenhuollosta tai Kelan toimistosta saatavalla lomakkeella. Potilaan suostumuksella toinen henkilö voi

 • pyytää yhteenvedon potilaan käyttämistä lääkkeistä
 • selvittää potilaan lääkityksen
 • pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun lääkettä ei enää tarvita
 • tehdä sähköisen reseptin uusimispyynnön.

Suostumuksen voi osoittaa myös organisaatiolle, kuten kotihoidolle, palvelutalolle tai apteekille.

Sähköisen reseptin uusiminen

Kun määrätty lääke on lopussa tai sähköinen resepti on vanhenemassa, potilas voi pyytää reseptin uusimista joko terveydenhuollon toimipisteessä (esim. terveyskeskuksessa) tai apteekissa. Apteekissa hoidettu reseptin uusimispyyntö välitetään terveydenhuoltoon. Uusimispyynnön yhteydessä kysytään potilaalta lupaa Reseptikeskuksen tietojen katseluun ja tekstiviestin lähettämiseen. Apteekit perivät usein uusimispyyntöjen lähettämisestä maksun, kuten paperireseptienkin uusittavaksi toimittamisesta. Muuten eReseptin käytöstä ei potilaalta maksuja peritä.  

Reseptikeskuksen tietojen avulla lääkärin on mahdollista arvioida potilaan kaikkia voimassa olevia sähköisiä lääkemääräyksiä, mikä edistää turvallista ja tehokasta lääkehoitoa.

Lääkäri voi hyväksyä tai hylätä uusimispyynnön.  Hyväksyminen tarkoittaa lääkityksen jatkamista, hylkääminen sitä, että lääkityksen tarve on arvioitava uudestaan terveydenhuollossa. Hyväksymisestä ja hylkäämisestä potilas saa tekstiviestin, jos niin haluaa.

Uusimispyyntö voidaan myös palauttaa Reseptikeskukseen, jolloin se voidaan lähettää toiseen terveydenhuollon yksikköön uusittavaksi.

Uusimisen tilannetta voi seurata myös KanTa-sivuilla Omien tietojen katselussa. 

 

eResepti pähkinänkuoressa

 • Lääkäri kirjoittaa potilaalle eReseptin eli sähköisen lääkemääräyksen. Sen tiedot tallennetaan valtakunnalliseen Reseptikeskukseen.
 • Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella.
 • Potilas saa potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Lääkekorvausten saamiseksi tarvitaan Kela-kortti.
 • Potilas voi noutaa lääkkeen mistä tahansa apteekista. Lääkkeen voi noutaa joko potilas itse tai joku muu hänen puolestaan. Puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen noutamiseen.
 • Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta sähköisen reseptin tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot.
 • Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle.
 • Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.
 • Täysi-ikäinen voi katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan osoitteessa www.kanta.fi. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla.
 • Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää apteekista tai terveydenhuollosta.

Takaisin ylös


18.12.2012
 Lisätietoja

eResepti

Tietoa sähköisen reseptin käyttöönotosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä

 
   
| Tietoa sivustosta | | Palaute | | Alkuun |
| Sivun ylläpito: Sosiaali- ja terveysvirasto, puh. 09 310 5015 (vaihde) |
| Huomioittehan, että emme voi tietosuojasyistä vastata asiakastietoja sisältäviin sähköposteihin. |

Helsingin kaupunki - Sosiaali- ja terveysvirasto