Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Terveyskeskus etukuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
26.11.2015
 Sosiaali- ja terveysvirasto
 Terveyttä helsinkiläisille
 Neuvontaa
Sosiaali- ja terveysvirasto  > Päätöksenteko > 

Terveyslautakunnan päätösasiakirjat

Terveyslautakunta
05/12.04.2011

Sisältö:

Kokouksen tiedot
§ 105      TJA/1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastajat
§ 106      TJA/2Kaupunginvaltuuston päätöksiä
§ 107      TJA/3Ilmoitusasioita
§ 108      TJA/4 22.3.2011 pöydälle pantu asia
Maksusitoumusten myöntämisen periaatteet
§ 109      TJA/5Esitys vanhusten hoitoketjun toimivuuden turvaamiseen varatun erillismäärärahan kohdentamisesta
§ 110      TJA/6Suun terveydenhuollon maksusitoumusjärjestelmän jatkaminen 31.12.2011 saakka
§ 111      TJA/7Esitys määrärahasiirrosta terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston välillä
§ 112      TJA/8Esitys määrärahojen siirrosta terveyskeskuksen, sosiaaliviraston ja HUSin kesken
§ 113      TJA/9Lausunto esityksestä nuorten vaikuttamisjärjestelmäksi Helsingin kaupungissa
§ 114      TJA/10Lausunto Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
§ 115      TJA/11Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä
§ 116      TJA/12Oikaisuvaatimus vahingonkorvausvaatimuksesta
§ 117      TJA/13Pitkäaikaishoitomaksupäätöstä koskeva muutosvaatimus
§ 118      TJA/14Pitkäaikaishoitomaksupäätöstä koskeva muutosvaatimus
§ 119      TJA/15Tartuntatautilain mukaiset eristämiset
Muutoksenhaku
Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

 
   
| Tietoa sivustosta | | Palaute | | Alkuun |
| Sivun ylläpito: Sosiaali- ja terveysvirasto, puh. 09 310 5015 (vaihde) |
| Huomioittehan, että emme voi tietosuojasyistä vastata asiakastietoja sisältäviin sähköposteihin. |

Helsingin kaupunki - Sosiaali- ja terveysvirasto