Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Social- och hälsovårdsverket  > Service A-Ö > Äldreomsorg > 
 Kortvarigt serviceboende
Lyssna
Servicen är huvudsakligen avsedd för personer som fyllt 65 år och tillfälligt behöver dygnet runt hjälp och omsorg.
Målet är att boendet är tryggt och så självständigt som möjligt.
Klienten bor i ett rum för en eller två personer. Till servicen hör bl.a. måltidsservice, klädvård, städning, trygghetstjänst, rekreationsverksamhet, hjälp med att uträtta ärenden samt basvård och hälso- och sjukvård.

 

 

 

Hur man söker Ansökan lämnas till svensk socialservice, äldreomsorgens socialarbetare.

 

Serviceproducent Servicen produceras av socialverket eller privata serviceproducenter.

 

Pris För kortvarigt serviceboende som pågår högst sex månader uppbärs fr.o.m. 1.4.2010 en avgift på 27 euro/dag. Avgiften inkluderar hyra, grundavgift, måltidsservice samt vård och omsorg. Avgiften inkluderar inte t.ex. mediciner.
Om klienten är i kortvarigt serviceboende under närståendevårdarens lagstadgade ledighet, är avgiften fr.o.m. 1.4.2010 10,60 euro/dag.

 

Servicebehovet Då klienten kommer till vårdenheten görs en ankomstintervju där bl.a. klientens  verksamhetsförmåga och behov av hjälp kartläggs. Dessutom behövs uppgifter om hur klienten klarar sig hemma, om anlitandet av övriga tjänster och om anhöriga.

 

Planering av servicen Socialarbetaren gör upp en serviceplan tillsammans med invånaren, den anhöriga och vårdnätverket. I serviceplanen antecknas invånarens nuläge, målsättningar, åtgärder och förverkligande.

 

Beslut Beslutet om serviceboendeplatsen fattas av socialarbetare.


 

20.04.2012

 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket