Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Social- och hälsovårdsverket  > Service A-Ö > Äldreomsorg > 
 Bostadshus för äldre
Lyssna

Bostäderna är avsedda för 65-åringar som av en särskild orsak behöver stöd med boendet. Boendet är självständigt och det finns inte personal på plats dygnet runt.

I boendet ingår inte några tjänster. Vid behov kan invånarna få öppentjänster från t.ex. hemvården, från socialt och närarbete eller från färdtjänsten eller utkomststödet. Varje bostadshus har endast en föreståndare. Verksamheten i bostadshusen ordnas i allmänhet av invånarna själva eller utomstående krafter (frivilligarbetare, församlingar, organisationer).

Socialverket förvaltar följande bostadshus för äldre: Främre Tölö, Kampen, Norra Haga och Nordsjö. Bostadshusen har närmast stadigvarande boende. I Norra Haga och på Höstvägen finns även kortvarigt boende pga. renoveringsflyttningar.

Hur man söker Ansökan till bostadshusen för äldre lämnas till socialarbetaren vid svensk socialservice, äldreomsorg.

20.04.2012

 
   
| Om webbplatsen | | Respons | | Sidans topp |
| Underhåll: Social- och hälsovårdsverket, tfn. 09 310 5015 (växel) |
| Vänligen beakta att vi av datasekretesskäl inte kan svara på e-post som innehåller klientuppgifter. |

Helsingfors stad - Social- och hälsovårdsverket