Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Sosiaali- ja terveysvirasto  > Hankkeet > Pitkäaikaisasunnottomuus >  Hankkeet > 
 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma
Kuuntele

AURORA-TALO
Alppikatu 2, 00530 Helsinki
ts. asumispalvelujen johtaja Heli alkila

Helsingin Diakonissalaitos

 

 
  Helsingin Diakonissalaitoksen kortteliin Kallioon on valmistunut uusi asumisyksikkö – Auroratalo. Kunnostettuun entiseen hotelliin ja korotettuun nivelrakennukseen on sijoitettu 125 asuntoa.
Toiminta
 

Auroratalon paikoista 75 on tehostetusti tuettua asumista ja 50 palveluasumista. Paikoilla vastataan asukkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen ja reagoidaan joustavasti tarpeessa tapahtuviin muutoksiin.

Yksikössä työskentelevän henkilöstön ensisijainen rooli on tukea asukkaan asumisen onnistumista ja ohjata käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja. Asukasta motivoidaan, valmennetaan, tarvittaessa saatetaan ja varmistetaan palvelujen käytön onnistuminen, jatkuvuus ja sitoutuminen hoitoon ja lääkityksiin.

Tehostetusti tuettu asuminen ja palveluasuminen integroituvat joustavaksi osaksi julkista palvelujärjestelmää ja asukas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

  Tehostetusti tuetussa asumisessa jokaisella asukkaalla on oma yksiö, ja asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Sekä tehostetusti tuetussa asumisessa että palveluasumisessa tarvitaan ympärivuorokautinen henkilökunta.
  Auroratalon 50 paikkaa on palveluasumista, jossa lähtökohtana on kodinomaisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys sekä yksilöllinen hoito, huolenpito ja tuki. Henkilöstön määrä yksiköissä perustuu palveluasumisen laatusuosituksiin ja riippuu asukkaiden hoidontarpeesta. Palveluasuminen on tarkoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Näiden asiakkaiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä sosiaalinen toimintakyky on huomattavasti alentunut ja he tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa. Lisäksi asukkaat tarvitsevat erityistä tukea sairauksista ja vammoista johtuvien syiden vuoksi. Henkilökuntaa täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset ja se muodostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista ja sosionomeista (AMK).
 

Auroratalossa tehdään ympäristötyötä. Alppikadulla toimii ympäristötyöntekijä, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa ja jonka tehtävänä on ennaltaehkäistä ongelmatilanteita lähiympäristössä. Tällä menettelyllä ehkäistään häiriöitä ja lisätään asukkaiden ja lähiympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Teksti on päivitetty 21.1.2011

02.01.2013

 
   
| Tietoa sivustosta | | Palaute | | Alkuun |
| Sivun ylläpito: Sosiaali- ja terveysvirasto, puh. 09 310 5015 (vaihde) |
| Huomioittehan, että emme voi tietosuojasyistä vastata asiakastietoja sisältäviin sähköposteihin. |

Helsingin kaupunki - Sosiaali- ja terveysvirasto