Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
29.08.2014
 Aktuellt

Helsingfors centralstation. Bild: Ofelia de Pablo.

Ny generalplan utarbetas
Helsingfors stadsplaneringskontor inleder arbetet med att utarbeta en ny generalplan. Generalplanen är en långsiktig plan för markanvändningen som används för att styra utvecklingen av stadens samhällsstruktur. Stadsborna, grannstäderna, regionala aktörer och alla som är intresserade av ärendet är varmt välkomna att delta i arbetet med generalplanen. Läs mer >>

 Planer på kartan
 Aktuella områden
 Planerarna
 Planläggningsöversikt
 Helsingfors stadsplaneringskontor
Helsingfors stadsplaneringskontor planerar och leder markanvändningen och trafiken i Helsingfors samt styr utvecklingen av stadsmiljön. Vi utvecklar Helsingfors som en urban, trivsam stad med en allt tätare stadsstruktur.
 Se även

Uppdraget framtidens stad - broschyr
Plattformen
Nytt i Helsingfors
Giltiga planer (Kartaservice)
Servicekarta

 
   
Underhåll: Stadsplaneringskontoret | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Stadsplaneringskontoret