Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiankatu
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
17.04.2014
 Väderlek
 Nyhetsarkiv
Lyssna

< Tillbaka >
11.04.2011 Ökad popularitet för yrkesläroanstalterna i gemensamma ansökan

Antalet sökande till yrkesutbildning i Helsingfors ökade i vårens gemensamma ansökan. I år hade 7 669 personer en plats inom den finska yrkesutbildningen som första förslag, mot 7 040 i fjol. Antalet förstahandssökande i förhållande till antalet begynnelseplatser var i år 2,1.

Av eleverna i grundskolans sista årskurs i Helsingfors sökte ungefär 60 procent i första hand till gymnasieutbildning och ungefär 40 procent till yrkesutbildning vid vårens gemensamma ansökan. Antalet sökande till gymnasie- och yrkesutbildningen uppgick till sammanlagt 12 966. Antalet begynnelseplatser är 8 309, vilket innebär att omkring två tredjedelar av de sökande får en studieplats.

Till gymnasierna i Helsingfors sökte sammanlagt 5 008 studerande. Antalet sökande per begynnelseplats var i genomsnitt 1,2. Mest sökande fanns det till Kallion lukio, över två sökande per begynnelseplats.

Av de helsingforsare som går ut grundskolan lät ungefär 150 bli att söka en utbildningsplats i gemensamma ansökan. De som inte deltog i gemensamma ansökan kan söka en studieplats vid kompletteringsansökan 8.7–5.8.


08.12.2011
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki