Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
18.04.2014
Henkilöstökeskus >  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus >  - pöytäkirjat ja esityslistat > 
 Tasa-arvotoimikunnan pöytäkirjat ja esityslistat
Kuuntele
Tasa-arvotoimikunnan kokouksen 9/2008 pöytäkirja

 

Aika: 22.5.2008 klo 9.30-12.30

 

Paikka: Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 (klo 9.30 -11.30) Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki ja kaupungintalon henkilöstöravintola (klo 11.30-12.30) Sofiankatu 3, 00170 Helsinki
 
Läsnä: Sari Näre (puheenjohtaja), Hannu Leskinen (varapuheenjohtaja), Nina Romka (jäsen), Ari Salo (jäsen), Heljä Balmer (varajäsen), Tiina Harpf (jäsen, läsnä klo 10.45 -, asia 3 -), Elina Aaltio ( jäsen, läsnä - klo 10.30, - asia 3), Paavo Salonen (sihteeri), Raimo Tervola (Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunta), Lea Karjalainen 8Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunta), Alma Tuiskula (Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunta), Hannu Kuparinen (Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunta)

 

Asiat

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

 

Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Sari Näre avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

 

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

3. Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan vierailu

 

Sari Näre selosti Helsingin kaupungin tasa-arvotyön historiaa sekä Helsingin kaupungin henkilöstölle syksyllä 2006 sekä virastojen ja laitosten päälliköille ja tasa-arvoyhteyshenkilöille keväällä 2008 suunnattujen tasa-arvokyselyjen tuloksia.

 

Käydyssä keskustelussa todettiin tasa-arvotyön haasteiden olevan molemmissa kaupungeissa hyvin samansuuntaiset, mistä johtuen kaupunkien yhteistyön tiivistämistä tasa-arvotyön edistämisessä pidettiin tärkeänä.

 

Oulun kaupungin edustajat esittivät Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunnalle vierailukutsun Ouluun, jotta keskustelussa esille nousseisiin asioihin voitaisiin syventyä paremmin kuin mitä Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan Helsingin matkan vierailuaikataulun puitteissa oli mahdollista. Varsinkin Oulun kaupungin yhteistyöstä Venäjän (lähinnä Karjalan tasavallan) kanssa katsottiin saatavan hyötyä myös Helsingin kaupungin tasa-arvotyölle.

 

Sovittiin myös, että selvitetään Oulun kaupungin edustajien mahdollisuutta ottaa osaa Tverissä syksyllä 2008 järjestettäväksi suunniteltuun kansainväliseen tasa-arvoseminaariin. Todettiin, että Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta ei ole vielä saanut virallista seminaarikutsua. Sovittiin, että toimikunnan puheenjohtaja ottaa yhteyttä Tverin yliopiston professori Valentina Uspenskayaan ja kiirehtii asiaa, jotta matkan käytännön järjestelyt ehditään tehdä riittävän ajoissa ja jotta luennoitsijat ja alustusten pitäjät voivat paneutua heille valittujen teemojen valmisteluun.

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

 

Edellisten kokousten (8.4.2008 ja 24.4.2008) pöytäkirjojen hyväksyminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

 

5. Muut asiat

 

Muita asioita ei ollut.

 

6. Seuraava kokous

 

Seuraava kokous on 5.6.2008 klo 12.00 - 15.00 henkilöstökeskuksessa. Kokouksen pääaiheena on ”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden historia ja nykypäivä” -näyttelyn suunnittelu. Kokoukseen osallistuvat tasa-arvotoimikunnan jäsenten lisäksi kaupungin hallintokeskuksen näyttelypäällikkö Kirsi Hasu ja kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss.

 

7. Kokouksen päättäminen

 

Toimikunnan puheenjohtaja Sari Näre päätti kokouksen klo 12.30.

 

 

 

Sari Näre   
puheenjohtaja

 

Paavo Salonen
sihteeri


08.03.2013
 Tasa-arvotoimikunta
 - pöytäkirjat ja esityslistat
 - lausunnot
 
   
Sivun ylläpito: Henkilöstökeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Henkilöstökeskus