Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |   По-русски   |
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
25.04.2014
Henkilöstökeskus >  Maahanmuutto >  Toiminta-alueet >  Kotouttaminen > 
 Kotoutuminen ja yhdenvertaisuus
Kuuntele

Maahanmuuttajien kotouttaminen

Helsingin kaupungilla on selkeät periaatteet maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kohdennetuilla palveluilla vastataan maahanmuuttajien erityistarpeisiin, esimerkiksi neuvonnan tarpeeseen maassaolon alkuvaiheessa. Muuten Helsingin kaupunki palvelee maahanmuuttajia kuten muitakin helsinkiläisiä. Palvelutarjonnan yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat kaupungille keskeisiä arvoja. Kaupungin henkilöstölle väestön monimuotoistuminen, kuten ikääntyminen ja kansainvälistyminen, merkitsee jatkuvaa osaamisen ja palveluiden kehittämistä. Kehittämisessä ennakointi, arviointi ja seuranta ovat keskeisiä välineitä.

Helsingin kaupunki vaikuttaa myös kansallisesti ja kansainvälisesti maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan muotoutumiseen.

Lainsäädännön, kotouttamispalveluiden ja -politiikan aikajana

Kotouttamispalveluihin sekä maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan vaikuttavat lainsäädännön ja kansallisen politiikan muutokset sekä kaupungin omat linjaukset.

1979 Ensimmäiset kiintiöpakolaiset sijoitetaan Helsinkiin
1979 Helsinkiläisistä n. 1,5 % ulkomaalaissyntyisiä
1983 Ensimmäinen ulkomaalaislaki
1983 Pakolaiskeskus perustetaan Malmille
1989 Helsinkiläisistä n. 2,2 % ulkomaalaissyntyisiä
1991 Ulkomaalaisyksikkö perustetaan sosiaalivirastoon. Nykyisin sosiaaliviraston maahanmuuttajapalvelut vastaa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotosta
1991 Ulkomaalaisasioiden neuvottelukunta aloitti toimintansa virkamiesneuvottelukuntana. Neuvottelukunta saa pysyväisluonteisen statuksen 1995. Neuvottelukunnan nimi muuttui maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnaksi vuonna 2005.
1992 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus perustetaan Munkkisaareen
1993 Pakolaisten vastaanottosopimus valtion kanssa
1999 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
1999 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma
1999 Helsinkiläisistä n. 6,3 % ulkomaalaissyntyisiä
2003 Uusi kansalaisuuslaki
2004 Yhdenvertaisuuslaki
2004 Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen Helsingin kaupungin toiminnassa – ohje
2004 Nykyinen ulkomaalaislaki
2006 Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma
2007 Maahanmuutto-osasto perustetaan henkilöstökeskukseen
2007 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta muuttuu luottamushenkilöpohjaiseksi
2009 Helsinkiläisistä n. 10 % ulkomaalaissyntyisiä
2009 Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2009 - 2012 linjaa maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa
2009 Monimuotoisuus- ja maahanmuuttotoimeenpano-suunnitelma. Korvaa vuoden 1999 maahanmuuttajien kotouttamisohjelman.
2011 Osallisena Suomessa-kokeilu 1.1.2011–31.12.2013 (sisältyy lakiin kotoutumisen edistämisestä, 9 luku)
2011 Laki kotoutumisen edistämisestä (1.9.2011)
2011 Helsinkiläisistä ulkomaalaissyntyisiä 11,2 %
2012 Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2012-2015

 Lisätiedot: erityissuunnittelija Anu Riila, puh. 310 64495, anu.riila@hel.fi.

Lue lisää aiheesta tämän sivun oikeasta laidasta


08.03.2013
Helsingin kaupungin palvelut maahanmuuttajille 20.12.2007 (pdf-tiedosto, 441 kt)

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1999 (pdf-tiedosto, 1,54 Mt)

Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen (pdf-tiedosto, 850 kt)

Pakolaisista saatavien kustannusten korvaus kunnille

Helsingin kaupungin kotouttamistyön arviointi 2008

Uusi kotoutumislaki ja kotouttamistyön kehittäminen. Stenman Kristina. Kotoutumislain seminaari 31.1.2012 pdf. 1.02 Mt.

Kotoutumisen edistäminen kunnan rakenteissa ja palveluissa. Martins Terhi. Kotoutumislain seminaari 31.1.2012.pdf. 415 Kt.

Mitä kotoutumiseen tarvitaan. Huotari Christina. Kotoutumislain seminaari 31.1.2012 pdf. 1,26 Mt.

Alkukartoitus Helsingissä. Karisto Sari. Kotoutumislain seminaari 31.1.2012 pdf. 260 Kt.

Alkukartoitus Helsingissä, esite 2012, pdf-tiedosto 409 Kt.

 
   
Sivun ylläpito: Henkilöstökeskus / Maahanmuutto | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Henkilöstökeskus / Maahanmuutto