Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |
 
Rakennusvirasto >  Viheralueet >  Metsät ja muut viheralueet >  Luontopolut >  Haltiala > 
 Haltiala
Kuuntele

Kolmen luontopolun Haltiala

- Tre naturstigar i Tomtbacka

Piirros. Vappu Ormio

Haltialan alue on laajin yhtenäinen ulkoilualue helsingissä. Pinta-alaltaan se on kokonaiset 300 hehtaaria. Haltiala on kaupungin sydämestä alkavan Keskuspuiston pohjoisin osa, jonne monet tulevat metsäalueen eteläreunassa sijaitsevan Paloheinän ulkoilumajan kautta. Haltialassa on joukko Keskuspuiston upeimpia luonnonnähtävyyksiä, joista osaan voit tutustua myös luontopolun avulla. Erityisten luontokohteiden lisäksi Haltialassa kohtaa myös uusmaalaisen metsäluonnon arkisempia nähtävyyksiä ja maalaismaiseman rauhaa.

Haltiavuoren luontopolku

Haltiavuoren luontopolku lähtee Paloheinän ulkoilumajalta ja kiertää ulkoiluteitä pitkin Haltialan aarnialueen kautta Vantaanjokivarteen Pitkäkoskelle ja edelleen Haltiavuoren kautta takaisin Paloheinään. Pituutta polulle kertyy vajaat seitsemän kilometriä. Polun varrella olevat kohteet on osoitettu numerotolpin. Polulla Sinua ohjaavat ruskeat käpymerkit.

Metsäpolku

Metsäpolku lähtee Paloheinän ulkoilumajalta ja kiertää kapeita pikkupolkuja pitkin vajaan kolmen kilometrin metsäkierroksen. Polun varrella kerrotaan maastotauluin Haltialan metsäluonnosta ja sen hoidosta. Metsäpolun varrella voit nauttia metsän rauhasta. Metsän siimeksessä saatat myös tavata oravan oksallaan tai pensaaseen piiloutuneen jäniksen pojan. Kuivalla säällä selviydyt hyvin ilman kumisaappaita. Polulla suunnan näyttävät vihreät käpymerkit.

 

Korpipolku - Skogskärrtigen

Korpipolulla pääset tutustumaan ennallistettuun metsään Haltialan ulkoilualueen sydämessä. Luontopolun pituus on noin 1,2 km. Polun molemmissa päissä on alkutaulu, josta polulle tutustumisen voi aloittaa. Korpipolku on viitoitettu kuusimerkein ja sinikeltaisin merkkinauhoin. Polku on kapea, eikä sillä ole talvikunnossapitoa. Märimpien kohtien yli on rakennettu pitkospuut. Polku ei sovellu lastenrattailla kuljettavaksi. Matkan varrella kerrotaan opastauluin alueen luonnosta ja sen ennallistamisesta.

Längs skogskärrstigen får du bekanta dig med en restaurerad skog i hjärtat av Tomtbacka friluftsområde. Naturstigens längd är ca. 1,2 km. I båda ändorna av stigen finns en informationstavla, från vilken man kan börja bekanta sig med stigen. Skogskärrstigen är utmärkt med granmärken och blå-gula märkband. Stigen är smal och den har inget vinterunderhåll. Över de våtaste ställena finns det spångar att gå på. Stigen lämpar sig inte för barnvagnar.  Längs stigen finns skyltar som berättar om områdets natur och dess restaurering.

Mitä on ennallistaminen? - Vad är restaurering?

Helsingin kaupungin käynnistämässä hankkeessa pyritään edistämään alueen palautumista kohti luonnontilaa. Ennallistettava alue reunametsineen käsittää noin 100 hehtaaria eli kolmanneksen Haltialan koko metsäalueesta.

Ennallistettavan alueen metsiä ei hakata, ja kuolleet puut saavat lahota rauhassa. Hankkeen keskeisin kohde on itäosan rehevä, noin 10 hehtaarin laajuinen lehtokorpilaakso, joka on ollut ojitettuna 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Ojat padottiin vuonna 2005 vedenpinnan nostamiseksi luontaiselle tasolleen.

Ennallistaminen on jo parantanut eri eläin-, kasvi- ja sienilajien elinmahdollisuuksia alueella. Jatkossa alueen luonnon monimuotoisuuden odotetaan entisestään kasvavan.

Lue lisää ennallistamisesta ja sen vaikutuksista Haltialan korpialueeseen.

I projektet som startats av Helsingfors stad försöker man befrämja områdets återgång till naturtillstånd. Området som restaureras är med sina kantskogar ca. 100 hektar, d.v.s. en tredjedel av Tomtbackas hela skogsområde.

Skogarna inom området som restaureras huggs inte och de döda träden får murkna i fred. Projektets centralaste objekt är den östra delens frodiga, ca. 10 hektar stora lundkärr, som har varit dikat sedan 1900-talets början. Dikena fördämdes 2005 för att höja vattennivån till den naturliga nivån.

Restaureringen har redan förbättrat livsmöjligheterna för olika djur-, växt- och svamparter. Områdets natur förväntas ytterligare bli mångsidigare i fortsättningen.

Läs mera om restaureringen och dess inverkan på Tomtbacka skogskärrområde.

Kartta. Piirros: Vappu Ormio

Klikkaa karttaa nähdäksesi se suurempana.

  • Polun pituus: 1,2 km - Stigens längd: 1,2 km
  • Lähtöpaikka - Startplats

Polun alkuun on Niskalan pysäköintialueelta (Kuninkaantammentie 40) noin kilometri. Kulje pysäköintialueelta länteen Kuninkaantammentietä puoli kilometriä. Kuninkaantammentieltä on viitoitus polun alkuun, noin 0,6 km. Kuljettuasi polun loppuun tulet taas Kuninkaantammentielle, jota pitkin on lyhyt matka Pitkäkosken ulkoilumajalle.

Lännen suunnalta tultaessa Pitkäkosken majan pysäköintialueelta polun alkuun on noin 0,4 km. Kuljettuasi polun loppuun pääset takaisin Kuninkaantammentielle, kun kuljet ulkoilutietä pitkin 0,6 km pohjoiseen. Voit myös jatkaa matkaasi Haltialan aarnialueelle.

Stigen börjar ca. en kilometer från Nackböle parkeringsområde (Kungseksvägen 40). Gå från parkeringsområdet en halv kilometer västerut längs Kungseksvägen. Från Kungseksvägen finns det skyltning till stigens början, ca. 0,6 km. När du gått stigen till slut kommer du till Kungseksvägen, som är den kortaste vägen till Långforsens friluftsstuga.

För dig som kommer västerifrån är det från parkeringsområdet vid Långforsens friluftsstuga ca. 0,4 km till stigen. När du gått stigen till slut kommer du tillbaka till Kungseksvägen genom att gå 0,6 km norrut längs friluftsvägen. Du kan även fortsätta till Tomtbacka urskogsområde.

 

Luontopolun tekstit: Faunatica Oy ja rakennusvirasto
Luontopolun graafinen suunnittelu: Vappu Ormio

Naturstigens texter: Faunatica Oy och byggnadskontoret
Grafisk design av naturstigen: Vappu Ormio

 


02.11.2011
 Katso myös
Esteetön Puumerkki-luontopolku Kivinokassa
Uutelan luontopolku
Helsingin luontoretket
 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvirasto | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto