Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |
 
Rakennusvirasto >  Päätöksenteko > 
Yleisten töiden lautakunnan päätösasiakirjat

Yleisten töiden lautakunta

Sisältö:

Kokouksen tiedot
§ 72      Ki/1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 73      Ki/2Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 74      Ki/3Ilmoitusasiat
§ 75      Ki/4Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta
§ 76      Ki/5Lautakunnan jäsenten kokouksessa esille ottamat asiat
§ 77      Ko/1Lohiniemenranta, VIO 5555/1, ja Ole Kandelinin puisto, VIO 5556/1, puistosuunnitelmien hyväksyminen, Vuosaari
§ 78      Ko/2Lausunto Paavo Arhinmäen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee kansalaiskuntosalien rakentamista leikkipaikkojen yhteyteen
§ 79      Ko/3Lausunto Olli Valtosen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee esteettömän liikkumisen varmistamista myös talviolosuhteissa
§ 80      Ko/4Lausunto Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee käsityöpajan toiminnan jatkumisen turvaamista ja uutta sijaintia
§ 81      Ki/6Kaupungininsinöörin katsaus
§ 82      Ki/7Päätösten täytäntöönpano
Muutoksenhaku
Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )
 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvirasto | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto