Helsingin vaakuna

Helsingin kaupungin talousarvio 2013

Kaupunginjohtaja valmistelee talousarvioehdotuksen vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja samalla kuntalain velvoittamana taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat.

29.11.2012 Talousarvio on hyväksytty
Hyväksytty talousarvio kokonaisuudessaan
4.10.2012 Vastuullista välittämistä
Uutisarkisto
© Talous- ja suunnittelukeskus, p. (09) 310 2505