Helsingin vaakuna

Kaupunginjohtaja valmistelee talousarvioehdotuksen vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja samalla kuntalain velvoittamana taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat.

7.12.2009 Vuoden 2010 talousarvion noudattamisohjeet (pdf, 0,7 Mt)
3.12.2009 Kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymä
talousarvio vuodeksi 2010
Talousarvio kokonaisuudessaan (pdf, 2,6 Mt)
Kaupunginvaltuuston päätöstiedote
© Talous- ja suunnittelukeskus, p. (09) 310 2505