image002

HELSINGIN
KAUPUNGINHALLITUS

Päätöstiedote nro 17

 

 

                                                                                                                

 

 

Kokousaika: 2.5.2012 klo 16.00
Kokouspaikka: Kaupungintalo, Khn istuntosali

  Asia

 

 

 

KAUPUNGINJOHTAJA

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Moisio) ja Bryggaren (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

KAUPUNGINJOHTAJA

1

V Guggenheim-museon perustamismahdollisuuksia Helsinkiin ja museon toimintaa koskevan konsepti- ja kehitysselvityksen käsittely sekä jatkotoimenpiteistä päättäminen (pdf) (html)

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänin 7−8 hylätä hankkeen.

Käsittely

        Vastaehdotus 1

Halla-aho Jussi

Ehdotus kaupunginhallituksen esitykseksi:

"Kaupunginvaltuusto päättänee

- merkitä tiedoksi Solomon R. Guggenheim -säätiön toteuttaman Guggenheim Helsinki -museon perustamismahdollisuuksia Helsinkiin ja museon toimintaa koskevan liitteenä 1 olevan konsepti- ja kehitysselvityksen

- ettei selvityksen johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin ja että museohanke lopetetaan"

Koska tätä vastaehdotusta ei kannatettu, se raukesi.

        Vastaehdotus 2

Loukoila Eija

Kaupunginhallitus päättänee merkitä selvityksen tiedoksi ja hylätä hankkeen.

Koska tätä vastaehdotusta ei kannatettu, se raukesi.

        Hylkäysehdotus

Moisio Elina + Pajamäki Osku

Kaupunginhallitus hylkää hankkeen.

        Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Hylk.ehd./ Elina Moisio/ Kaupunginhallitus hylkää hankkeen.

JAA: 7, EI: 8, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

JAA: Asko-Seljavaara Sirpa, Hakola Juha, Helistö Kimmo, Oker-Blom Jan D, Rauhamäki Tatu, Rautava Risto, Rissanen Laura

EI: Bryggare Arto, Halla-aho Jussi, Kantola Tarja, Loukoila Eija, Moisio Elina, Pajamäki Osku, Sumuvuori Johanna, Ylikahri Ville

Liite 1

Concept and Development Study for a Guggenheim Helsinki

Liite 2

Memorandum of Understanding

Liite 3

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys (suomennos)

Liite 4

Guggenheim Helsingfors: koncept och utvecklingsstudie (ruotsinnos)

Liite 5

Aiesopimus (suomennos)

Liite 6

Avsiktsförklaring (ruotsinnos)

Liite 7

Guggenheim Helsinki -museohankkeen kustannukset Helsingin kaupungille

Päätöshistoria (pdf) (html)

2

V Kj/ Vt Pia Pakarisen aloite koskien ammatillisten oppilaitosten kokonaisvaltaista toimitilasuunnitelmaa (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Pia Pakarisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

3

V Kj / Vt Lilli Autin aloite koskien talousarvioaloitteiden käsittelyn aikaistamista (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Lilli Autin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

4

V Kj / Vt Kati Peltolan aloite alueellisten keskustelujen aloittamisesta hyvinvointihankkeista (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Kati Peltolan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

5

V Kj / Vt Johanna Sumuvuoren aloite järjestöportaalin perustamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Johanna Sumuvuoren aloite

Liite 2

Sosiaaliviraston lausunto vt Johanna Sumuvuoren aloitteeseeen

Liite 3

Ympäristökeskuksen lausunto Hallintokeskukselle valtuutettu Sumuvuoren aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta

Päätöshistoria (pdf) (html)

6

V Kj / Vt Osmo Soininvaaran aloite Santahaminan saamiseksi asuinkäyttöön (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Osmo Soininvaaran aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

7

V Kj / Vt Thomas Wallgrenin aloite ydinvoimateollisuudesta irrottautumisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

8

V Kj / Vt Tuomo Valokaisen ym. aloite Kalasataman kivimurskaamon haittojen minimoimisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

9

V Kj / Vt Pauli Leppä-ahon ym. aloite vaihtomallimme käyttöön ottamisesta kiinteistöjen kehittämisessä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Pauli Leppä-ahon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

10

V Kj / Vt Sanna Hellströmin ym. aloite painetusta kunnalliskalenterista luopumisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

11

V Kj / Vt Sanna Vesikansan aloite Lapinmäen päiväkodin jatko mahdollisuuksien selvittämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Etelä-Haagan päiväkoti Lapinmäen jatkomahdollisuuksien selvittämistä

Liite 3

Kiinteistoviraston tilakeskuksen lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)

12

V Kj / Vt Kimmo Helistön aloite liikkuvan väestön asumisolosuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Kimmo Helistön aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

13

V Kj / Vt Silvia Modigin aloite Lasten Parlamentin nettisivujen linkin lisäämisestä kaupungin verkkosivuille (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

14

V Ryj / Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite penkkien saamiseksi Siilitielle (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

15

V Ryj / Vt Mari Holopaisen aloite Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Mari Holopaisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

16

V Ryj / Vt Emma Karin aloite Kulosaaren melumuurin avaamisesta katutaiteelle (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Emma Karin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

17

V Ryj / Vt Johanna Sumuvuoren aloite rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Johanna Sumuvuoren aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

18

V Ryj/ Vt Maija Anttilan aloite koulujen ja päiväkotien ruoan kulutuksen tehostamisesta ja ylijäämän hyödyntämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Maija Anttilan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

19

V Ryj / Vt Arja Karhuvaaran aloite erityispysäköintiluvasta työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Arja Karhuvaaran aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

20

V Ryj/ Vt Sari Näreen aloite näkövammaisten liikkumisen helpottamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Sari Näreen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

21

V Ryj / Vt Tuomo Valokaisen aloite metron iltaliikenteen lisäämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Tuomo Valokaisen aloite

Liite 2

HSLn lausunto 25.1.2012

Päätöshistoria (pdf) (html)

22

V Ryj / Vt Laura Kolben aloite kantakaupungin joulu- ja talvivalaistuksesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Laura Kolben aloite

Liite 2

Helsingin Energian johtokunnan lausunto

Liite 3

Helsinki City Markkinointi ry:n lausunto

Liite 4

Helsingin seudun kauppakamarin lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)

23

V Kaj / Vt Elina Moision aloite asumisen kustannusten alentamisesta autopaikkamääräyksiä väljentämällä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Elina Moision aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

24

V Kaj / Vt Sari Näreen aloite uimaranta-alueen kaavoittamisesta erityisryhmille (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

25

V Kaj / Vt Tea Vikstedtin aloite luettelon laatimiseksi tontinvuokraamisen lajeista ja hinnoista (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Tea Vikstedtin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

26

V Kaj / Vt Pauli Leppä-ahon aloite tonttien markkina-arvon määrittämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Pauli Leppä-ahon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

27

V Kaj / Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite Herttoniemen Karhutien osittaisesta muuttamisesta pihakaduksi (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston pihakatuohje 2011

Päätöshistoria (pdf) (html)

28

V Kaj / Vt Kati Peltolan aloite kevyen- ja joukkoliikenteen lisäämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

29

V Kaj / Vt Tuomas Rantasen aloite etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallin sijoittamisesta Itäkeskukseen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Liite 2

Helsingin Tukkutorin lausunto 23.1.2012

Päätöshistoria (pdf) (html)

30

V Kaj / Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite selvityksestä Itäväylän kattamisesta asuntorakentamista varten (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

31

V Kaj / Vt Maija Anttilan aloite kantakaupungin täydennysrakentamisen edistämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Maija Anttilan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

32

V Kaj / Vt Kauko Koskisen aloite jalankulkijoiden turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Kauko Koskisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

33

V Kaj / Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite Viikintien turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

34

V Kaj / Vt Pia Pakarisen aloite ranta-alueiden kaavoituksen kokonaissuunnitelman laatimisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Pia Pakarisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

35

V Kaj / Vt Nina Suomalaisen aloite Pakilantien turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Nina Suomalaisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

36

V Stj / Vt Tea Vikstedtin aloite sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Tea Vikstedtin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

37

V Stj / Vt Pia Pakarisen ym. aloite vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutuksen kriteereistä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Pia Pakarisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

38

V Stj / Vt Essi Kuikan aloite kuparisista kosketuspinnoista (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Essi Kuikan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

39

V Stj/ Vt Tuomo Valokaisen aloite vanhemmille ihmisille suunnattujen keskustelutilaisuuksien järjestämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Tuomo Valokaisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

40

V Stj / Vt Kati Peltolan ym. aloite palvelusetelikokeilun vaikutusten selvittämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Kati Peltolan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

41

V Stj / Vt Yrjö Hakasen ym. aloite aktiivipassin käyttöönoton selvittämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Yrjö Hakasen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

42

V Stj / Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite työttömien aktiivipassista (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

43

V Stj /Vt Outi Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloite asunnottomien tilapäismajoituksen lisäämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

44

V Stj/ Vt Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite asunnottomien Yökahvila Kalkkersin aukiolon lisäämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

45

V Stj / Vt Sari Näreen aloite hoitotahtorekisteristä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Sari Näreen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

46

V Stj / Vt Sirpa Puhakan aloite varahenkilöstöstä ja palkkapolitiikasta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Sirpa Puhakan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

47

V Sj / Vt Sari Näreen ym. aloite yläaste- ja lukioikäisten kouluunmenoajan kohtuullistamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Sari Näreen valtuustoaloite Kvsto 12.10.2011 asia 17

Liite 2

Opetuslautakunnan päätös 65 §

Päätöshistoria (pdf) (html)

48

V Sj / Vt Kati Peltolan aloite suunnitelman tekemisestä nuorisotakuun toteuttamiseksi (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Kati Peltolan valtuustoaloite Kvsto 12.10.2011 asia 18

Liite 2

Henkilöstökeskuksen lausunto vt Kati Peltolan aloitteesta.pdf

Liite 3

Työllistämistoimikunnan lausunto.pdf

Liite 4

Opetuslautakunnan lausunto aloitteesta

Päätöshistoria (pdf) (html)

49

V Sj / Vt Outi Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloite työttömien liikuntamahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria (pdf) (html)

50

V Sj / Vt Maija Anttilan ym. aloite Jätkäsaaren liikuntapaikoista (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 9.11.2011 asia 11

Liite 2

Liikuntalautakunnan esitys 27.3.2012

Päätöshistoria (pdf) (html)

51

V Sj / Vt Silvia Modigin ym. aloite Musiikkitalon konserttien heijastamisesta Töölönlahden ulkotilaan (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Modig Silvia valtuustoaloite Kvsto 16.11.2011 asia 18

Liite 2

orkjk_pk-6_3-2012.pdf

Liite 3

Helsingin Musiikkitalon lausunto 16.3.2012

Päätöshistoria (pdf) (html)

52

V Sj / Vt Kauko Koskisen ym. aloite Pukinmäen Taidetalon toiminta-avustuksen korottamisesta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Koskinen Kauko valtuustoaloite Kvsto 16.11.2011 asia 20

Päätöshistoria (pdf) (html)

53

V Sj / Vt Terhi Koulumiehen ym. aloite tukiasemien radiotaajuisen säteilyn raja-arvojen käyttöön otosta kouluissa (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Koulumies Terhi valtuustoaloite Kvsto 30.11.2011 asia 18

Liite 2

Opetuslautakunnan päätös 66 §

Päätöshistoria (pdf) (html)

54

V Sj / Vt Juho Romakkaniemen ym. valtuustoaloite Sibelius-konserttien järjestämisestä Sibelius-monumentilla (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

A. Juho Romakkaniemen ym. valtuustoaloite Sibelius-konserttien järjestämisestä Sibelius-monumentilla

Liite 2

Helsinki-viikon säätiön lausunto Sibelius-konserteista

Päätöshistoria (pdf) (html)

55

V Sj / Vt Sirkku Ingervon ym. aloite maksuttomasta kausi-influenssarokotuksesta kaupungin henkilöstölle (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Sirkku Ingervon valtuustoaloite 30.11.2011 asia 22

Päätöshistoria (pdf) (html)

56

V Sj / Vt Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite lasten ja nuorten terveystottumuksien selvittämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vainikka Mirka valtuustoaloite 30.11.2011 asia 24

Liite 2

Opetuslautakunnan päätös 51 §

Päätöshistoria (pdf) (html)

57

V Sj / Vt Terhi Mäen ym. aloite tukitoimintoja toteuttavien tuuraajapoolien käyttöönoton selvittämisestä (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Vt Terhi Mäen valtuustoaloite 30.11.2011 asia 23

Liite 2

Henkilöstökeskuksen lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1

V Haagan kortteleiden 29005 - 29008, tonttien 29009/1 - 4, kortteleiden 29012 - 29014 ym. alueiden (Isonnevan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11938) (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11938 kartta, päivätty 10.12.2009, muutettu 7.4.2011 ja 28.2.2012

Liite 2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11938 selostus, päivätty 10.12.2009, muutettu 7.4.2011 ja 28.2.2012, päivitetty Kslk:n päätöksen 28.2.2012 mukaiseksi

Liite 3

Havainnekuva

Liite 4

Vuorovaikutusraportti 28.2.2012 ja keskustelutilaisuuksien 17.1.2007 ja 23.4.2008 muistiot

Liite 5

Päätöshistoria ennen 28.2.2012

Päätöshistoria (pdf) (html)

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1

V Eron myöntäminen kirjastotoimen johtajalle eläkkeelle siirtymisen vuoksi (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtsonin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT

KAUPUNGINJOHTAJA

3

Määrärahan myöntäminen Khn käyttövaroista vuoden 2012 suurtapahtumien tuotantojärjestelyihin (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

4

Lausunto Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt-julkaisusta

Liite 2

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2-2012, Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt

Päätöshistoria (pdf) (html)

5

Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi koskien mahdollisuutta saada ylempien viranhaltijoiden sidonnaisuudet läpinäkyviksi (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

6

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi koskien Kalasataman keskuksen rakennustöiden aikaisen liikenteen sujuvuuden varmistamista (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

7

Kaupunginvaltuuston 25.4.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1

Pelastuskomentajan viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria (pdf) (html)

2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1

Vt Eija Loukoilan toivomusponsi Kalasataman keskuksen hankkeen etenemisen seurannasta (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liite 1

Lausunto Kalasataman keskuksen toteuttamiseen liittyvästä toivomusponnesta

Liite 2

Lausunto Eija Loukoilan toivomusponnesta Kalasataman keskuksen hankkeen etenemisen raportoinnista

Päätöshistoria (pdf) (html)

2

Kiinteistöviraston osastopäällikön, kiinteistöjen kehittämispäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria (pdf) (html)

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Esityslistalla olevien asioiden asiakohtien otsikoiden jälkeen on suluissa linkit niiden esityslistateksteihin sekä pdf- että html-muodossa.

 

Helsingissä 2.5.2012

Eero Waronen, viestintäpäällikkö

puhelin (gsm) 050 547 3734